PS Videnscenter udbyder tre ledermoduler med begyndelse i januar. Det drejer sig om ‘det personlige lederskab og forandring’, ‘ledelse af social kapital’ og ‘det personlige lederskab’; alle tre moduler indgår i PS Videnscenters lederuddannelse.

Billede: PS Videnscenter

PS Videnscenter oplyser, at man godt kan nå at blive optaget på holdene, selvom tilmeldingsfristen er overskredet, forudsat at der er plads.

  • ‘Det personlige lederskab og forandring’ er et grundmodul på 10 ECTS-point (læs mere her).
  • ‘Ledelse af social kapital’ er et valgmodul på 5-ECTS-point (læs mere her).
  • ‘Det personlige lederskab’ er et valgmodul på 5-ECTS-point (læs mere her).

Alle tre moduler har studiestart den 10. januar. Man kan læse mere om den nye studieordning på PS Videnscenters egen hjemmeside.