Det er meget vigtige parametre for, hvor og om unge vælger en videregående uddannelse, og dem lever Holbæk Uddannelses- og Studiecenter (HUSC) i høj grad op til. Faktisk svarer hele 30 % af de adspurgte studerende, der er i gang med enten sygeplejerske- eller finansøkonomuddannelsen på HUSC, at de ikke ville have været i uddannelse, hvis ikke uddannelsesmuligheden lå i Holbæk. Det viser ifølge Emil Erichsen, leder af HUSC, at lokale uddannelsesmuligheder uden for de store universitetsbyer er vigtige for at få og fastholde unge i uddannelse.

”Jeg er utrolig glad for svarene i brugerundersøgelsen, der indfanger vigtig viden for at kunne tiltrække og understøtte videregående uddannelser i Holbæk. Samtidig er de med til at sætte to tykke streger under vigtigheden af at have lokale uddannelsesmuligheder. Her skal tillægges, at billige boliger, gode studieforhold og mindre transporttid også har indflydelse på, om de vil flytte og vælge en uddannelse lokalt. Så på trods af, at HUSC er en mindre og lokal campus, har undersøgelserne vist, at det faktisk har stor betydning, da det nære studiemiljø med gode faciliteter er med til at fastholde de unge i uddannelse. Små, lokale studiemiljøer kan altså også gøre det,” fortæller Emil Erichsen.

Undersøgelsens resultater begejstrer også Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, da det er med til at understøtte udviklingen af Holbæk som uddannelsesby.
”Vi arbejder hver dag hårdt for at udvikle Holbæk som uddannelsesby med flere og flere tilbud. For det er med til at tiltrække og fastholde de unge i uddannelse, at vi har en bred palet at tilbyde dem. Det er nødvendigt, at der også er gode uddannelsesmuligheder uden for de store uddannelsesbyer, og det er vi i godt i gang med at etablere. For Holbæk har stort potentiale som uddannelsesby, da vi ligger i et område med rigtigt mange arbejdspladser og afledte funktioner,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

HUSC er et initiativ fra Holbæk Kommune, der som et kommunalt læringscenter lægger plads og faciliteter til både selvstudie, gruppearbejde og studievejledning samt klassiske og virtuelle undervisningssessioner, hvor uddannelsesinstitutioner kan indgå aftale om brug af HUSC.

Godt, lokalt studiemiljø

En af de studerende, der studerer på HUSC, er Marcus Ian Petersen på 22 år. Han er i gang med finansøkonomuddannelsens 4. semester og er i øjeblikket i praktik i revisionsbranchen. Han bor i Holbæk, og for ham har det betydet en del, at han kan tage uddannelsen i Holbæk.

”Finansøkonomiuddannelsen, der udbydes af Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, lå tidligere kun i Næstved og København. På daværende tidspunkt, havde jeg nok valgt at tage til København, men nu hvor det er muligt her i Holbæk, virker det langt mere ideelt for mig med hensyn til mindre transporttid. Desuden er rammerne, lokalerne og faciliteterne på HUSC rigtig gode, ja nærmest fabelagtige, eksempelvis med moderne grupperum, fri kaffe og kakao. Selvfølgelig har studiemiljøet og det sociale lidt et knæk under coronarestriktionerne, men der har været gjort gode forsøg på at skabe en fælles campusfølelse,” fortæller Marcus Ian Petersen.

Fakta om HUSC

– HUSC åbnede dørene for videregående uddannelse i sommeren 2018.
– Første udbud af uddannelse var sygeplejerske (udbydes af Professionshøjskolen Absalon).
– Andet udbud var finansøkonom 2019 (udbydes af Zealand – Sjællands Erhvervsakademi).
– I dag har HUSC cirka 200 studerende. To gange om året, sommer og vinter, er der optag på sygeplejerskeuddannelsen og hver sommer på finansøkonomuddannelsen.
– HUSC arbejder i dag på at understøtte og tiltrække flere videregående uddannelser til Holbæk.
– Cirka 250-270 studerende på HUSC til sommer 2021, når sygeplejerskeuddannelsen er fuldt indfaset.
– HUSC arbejder i dag på at understøtte og tiltrække flere videregående uddannelser til Holbæk.

Foto: ABW