64% af opvarmningen i Holbæk Kommune er baseret på olie eller naturgas. Som en vigtig del af den grønne omstilling skal det ændres. Derfor bliver en strategisk varmeplan sendt i høring den 6. maj.

For at opnå Holbæk Kommunes ambition om 70% CO2-reduktion i 2030 samt ambitionerne i DK2020-samarbejdet om CO2-neutralitet i 2050 vil en betydelig del af borgerne i kommunen skulle ændre opvarmningsform indenfor de næste 10 år. Dette kan ske ved at skifte til grøn individuel opvarmning eller grøn fjernvarme. Derfor sender Kommunalbestyrelsen den strategiske varmeplan i høring i perioden 6. maj – 17. juni.

”Gasforbruget til opvarmning i Holbæk by står alene for 67% af det samlede forbrug af gas i kommunen. Så her vil vi kunne opnå en stor CO2-reduktion ved at skifte til fjernvarme. Der er også gode muligheder for at øge dækningen med fjernvarme i de eksisterende fjernvarmebyer som Jyderup og Mørkøv samt se på en mulig nyetablering af fjernvarme i Svinninge og Tølløse. Udbygger vi fjernvarmen, gør vi det muligt for flere borgere, boligforeninger og virksomheder at konvertere fra naturgas og olie til miljøvenlig fjernvarme, og dermed rykker vi store skridt tættere på at nå vores klimamål. Nu er planen i høring, og jeg ser frem til at modtage borgernes og virksomhedernes bemærkninger, så vi får den bedst mulige plan,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune. Hun tilføjer, at ændringen i en stor by som Holbæk dog vil blive en betydelig opgave, som kræver stor koordinering og samtænkning med andre opgaver for at sikre, at omstillingen sker med så lille en gene for borgerne som muligt. Samtidig er det en fælles opgave at finde løsningsmuligheder i de områder, som ikke umiddelbart ser ud til at kunne få fjernvarme.

Regeringen vil sætte turbo på den grønne varme

Regeringen præsenterede den 19. april 2022 et udspil til, hvordan den mener, at Danmark skal udfase den russiske naturgas samt accelerere den grønne omstilling. Det handler blandt andet om, at husholdningerne i år skal have information om alternativer til olie- og gasfyr. Det kan være fjernvarme, varmepumpe eller grøn gas, også kaldet biogas, og at kommunerne inden udgangen af året skal have udarbejdet en plan for, hvordan borgerne i kommunen kan skifte naturgassen ud.
”Vi har længe arbejdet med varmeforsyningen som en vigtig del af den grønne omstilling. Men vi må også bare sige, at virkeligheden i hele verden – særligt i Europa – har ændret sig det sidste stykke tid. Vores strategiske varmeplan udstikker rammerne for, hvor der kan komme fjernvarme. Og altså også, hvor man som borger formentlig vil skulle kigge efter en individuel opvarmningsløsning, for eksempel varmepumper. Den strategiske varmeplan beskriver dog ikke, hvornår der kan komme fjernvarme. Vi forventer, at der med regeringens udspil i sidste uge følger muligheder med, der gør, at vi kan få sat turbo på den proces,” fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

LINK TIL INFO-SIDE: https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/baeredygtig-omstilling/groen-el-og-varme/varmeforsyning/
LINK TIL STRATEGISK VARMEPLAN: https://dagsordener.holbaek.dk/vis/pdf/bilag/3ff11b62-48dc-4739-a333-e658da7a3cd4/?redirectDirectlyToPdf=false

Foto: ABW