Fjordstjernen
Isefjords Allé 27
4300 Holbæk
59431700
info@fjordstjernen

Følg Fjordstjernen på Facebook 

Følg Fjordcentret på Facebook 

Udsigt til fjorden, hygge og professionel pleje
Vi er på besøg hos Bolig og Sundhedscenter Fjordstjernen og Aktivitets- og Samværstilbuddet Fjordcentret i Holbæk. Fra vi træder ind ad de store glasdøre og tager elevatoren op til foyeren og receptionen, føler vi os velkomne og fornemmer en lys og varm stemning.

I receptionen bliver vi mødt af en smilende medarbejder, som vil vise os rundt både i Centret for ældre beboere og i de to Centre, som bebos af borgere med handicaps. Og så skal vi høre om Aktivitets- og Samværstilbuddet samt beskyttet beskæftigelse på Fjordcentret. Overalt på turen rundt mødes vi af glade beboere og personalet, som altid har et “hej” eller et imødekommende nik til os.

Vi får at vide, at både beboere og personalet er meget glade for at få besøg udefra, for besøgende skaber liv og alle synes, at det er rart at vise Fjordstjernen til andre.

Det med udsigt til vand gør noget helt specielt godt
Beliggenheden af Fjordstjernen med udsigt til Holbæk Havn og Fjord bidrager til den gode stemning. Og da kaffen serveres i det store fællesrum, er udsigten en formidabel oplevelse i sig selv.

En af de mange anbefalinger af Fjordstjernen fortæller: “Må alle ældre og handicappede få denne mulighed”. Vi kan tilføje, at alle mennesker, som har et behov for omsorg, pædagogisk støtte, træning, trygge omgivelser og et dygtigt og engageret personale, bør få mulighed for at komme til at bo på Fjordstjernen.

Et væld af muligheder 
Fortællingen om Fjordstjernens tilbud og aktiviteter er inspirerende. På centret har man etableret faciliteter, som støtter opholdet for de ældre og de handicappede borgere på flere måder. På Fjordstjernen ser man på det hele menneske, hvilket helt naturligt både omfatter gode boliger, sundhed, pædagogisk støtte, træning og en aktiv hverdag, men absolut også stor respekt for beboerens og dennes familie, netværk og baggrund.

På alle måder er Fjordstjernen et moderne og åbent plejecenter og bosted. Og når vi taler om åbenhed, understreges det, at personalet også er åben overfor nye ideer og forslag til aktiviteter. Fjordstjernen har et aktivt Pårørenderåd som blandt andet hjælper med at søge puljer til aktiviteter og andre ting – samt sparrer med ledelsen.

De mange gode tilbud i Fjordstjernens Center for ældre
Der tilbydes smukke og lyse lejligheder, som beboerne kan vælge at indrette efter egen smag og behov. Der er fælles køkken med panoramavinduer ud mod fjorden, hvor den gode udsigt kan nydes. Det er et bærende element, at tilværelsen ikke skal gå i stå, blot fordi man har et plejebehov.

Et godt tilbud til Voksne Handicappede
De to andre Centre med i alt 48 lejligheder er specielt tilrettelagt, så den passer til voksne borgere med varige funktionsnedsættelser.

For denne gruppe beboere, som er fra 18 år, gives der tilbud om et aktivt liv, der har værdier som fællesskab, frihed og medbestemmelse som nogle af de bærende elementer. Fjordstjernen arbejder med neuropædagogik som fælles reference. Målet er at understøtte og fremme beboernes kompetencer, under hensyntagen til de funktionsnedsættelser den enkelte har. Fjordstjernen arbejder med den anerkendende tilgang, således at beboerne får mulighed for at bruge deres stærke sider. Fjordstjernen ønsker at støtte beboerne til at leve det liv de ønsker – med selvbestemmelse i fællesskabet.

Træningsmuligheder
Til alle beboere på Fjordstjernen og borgere udefra har Fjordstjernen de faciliteter, der skal til personale- og udstyrsmæssigt for at kunne tilbyde den livslange vedligeholdelsestræning, men også midlertidig træning. Det sker med henblik på at få bedst mulig livskvalitet – uanset opnåeligt funktionsniveau. Når borgerne bliver visiteret til den træning, vil det træningsprogram som Fjordstjernens terapeuter udarbejder individuelt være med til at sørge for, at muskler og led – ja, hele kroppen – holdes i gang og i form.

Som tilfældet er med træning og rehabilitering tilbyder Fjordcentret meningsfuld, beskyttet beskæftigelse samt aktiviteter og samvær til både beboerne på Fjordstjernen og til borgere udefra. Som Fjordcentret udtrykker det så klart: ”Alle har ret til en menings- og kvalitetsfyldt hverdag”. Og på Fjordcentret, som er tilknyttet Fjordstjernen, omfatter dette at have mulighed for en beskæftigelse og aktiviteter at stå op til og et fællesskab at tage aktiv del i.

Besøget på Fjordstjernen nærmer sig sin afslutning, og man tager afsked og drager afsted med en mængde gode indtryk. Og som vi fik fortalt, var fortællingen og rundvisningen slet ikke udtømmende. Men vi blev opfordret til at kigge ind på Fjordstjernens hjemmeside www.fjordstjernen.dk eller kontakte Fjordstjernen når som helst, for personalet deler gerne ud af sin store erfaring. Et besøg på Fjordstjernen og fortællingen om hverdagen dér var en utrolig god oplevelse.

Et udpluk af anbefalinger på Facebook og Google
Imødekommende og meget venligt personale. Rolig atmosfære. Rent og pænt. Fantastisk udsigt! Overtraf vores høje forventninger! – Niels Lyck

Dejlige omgivelser. Engageret personale! – John Eirup

En fantastisk arbejdsplads, med meget høj faglighed, hvor det er mennesket der bliver sat i fokus. – Frederikke Madsen

På vegne af min familie vil jeg gerne sende en stor og varm tak til personalet på Fjordstjernen. Med udsigt over fjorden, lyse lokaler og nem adgang fra familien, er der kun rosende ord til overs for personalet og Fjordstjernen. Må alle ældre få denne mulighed. – Anders Borum 

sølvpartner