Balance mellem indtægter og udgifter, penge i kassen, gældsafvikling og penge til velfærd såvel som anlæg. Det er målet med en ny økonomisk politik, som netop er godkendt i Holbæk Kommune.

Foto: ABW

Det skriver Holbæk Kommune til Dit Holbæk.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune vil have en ny økonomisk politik. Derfor har politikerne netop godkendt seks nye økonomiske pejlemærker.

”Den nye økonomiske politik skal sikre, at vi i en svær økonomisk situation har den rette balance mellem penge til velfærd, penge til anlæg, penge i kassen og samtidig får afviklet noget gæld.

For mig er overskriften på politikken: Strammere styring – fokus på velfærd. For det er det, vi skal: Styre stramt, så der bliver råd til velfærd”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Det centrale pejlemærke er et mål om, at der skal være 225 millioner tilbage, når udgifterne til drift og renter er trukket fra kommunens indtægter.

”Vi vil gerne bruge så mange penge som muligt på velfærd, men det skal ske forsvarligt. Lige nu er det realistisk, at vi med en hård styring af økonomien kan fastholde det nuværende niveau samtidig med at vi overholder vores øvrige forpligtelser”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Overskuddet på den strukturelle balance er nemlig i høj grad en forudsætning for de øvrige pejlemærker; nemlig et anlægsbudget på 150 millioner kroner, en kassebeholdning på 100-150 millioner og en nedbarbering af gælden.

”Det er ligesom i privatøkonomien. Hvis man skal vedligeholde sit hus, skal der afsættes penge til det. Det samme gælder, hvis man skal nedbringe sin gæld, og der samtidig skal være penge i kassen til det uforudsete. Pejlemærkerne sikrer midler til at få bugt med vedligeholdelsesefterslæbet på vores bygninger, en nedbarbering af gælden og en forsvarlig udvikling af vores kassebeholdning”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Fakta

De seks nye pejlemærker er:

  1. Overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio.kr. (i 2019 prisniveau)
  2. Gennemsnitlig likviditet på 1.500 – 2.000 kr. pr. borger, svarende til 100-150 mio. kr. Ved udgangen af den nuværende kommunalbestyrelsesperiode i 2021 skal den gennemsnitlige likviditet være minimum 150 mio. kr.
  3. Servicerammen anvendes fuldt ud i budgetlægningen frem mod 1. behandlingen af budgettet svarende til, at der budgetteres med det udmeldte måltal. Måltallet overskrides ikke, hverken i budget eller i regnskab
  4. Der afsættes minimum 150 mio. kr. til anlæg pr. år
  5. Den langfristede gæld, eksklusive ældreboliger og leasingudgifter, må maksimalt udgøre 870 mio. kr. ved udgangen af 2021
  6. Kommuneskat, dækningsafgift og grundskyld tilpasses om muligt som konsekvens af ovenstående – både i opad – og nedadgående retning. Hovedpejlemærket er overskud på den strukturelle balance på minimum 225 mio. kr.

I juni 2019 sker der en evaluering af det 3. pejlemærke.