Foto: PS Videnscenter. Fra venstre: Thea Teglbjærg, Pernille Brandt, Lars Bech, Ruben Kamp, Line Engelbrecht Kamp

I alt 11 deltagere bestod den 14. juni 2017 modulet “Ledelse af forandringsprocesser” på “Lederuddannelse på diplomniveau”.

Lederuddannelsen udbydes af PS Videnscenter i Holbæk. Undervisningen er praksisnær med fokus på koblingen mellem teori og praksis.

Til efteråret udbydes grundmodulerne “Det personlige lederskab” og “Ledelseskommunikation”, så der er rig mulighed for at påbegynde eller fortsættet sin lederuddannelse på PS Videnscenter i Holbæk. Charlotte Eli underviser på modulerne. Modulerne giver 5-ECTS point.

PS Videnscenter tilbyder en bred vifte af kurser og uddannelsesforløb. Tilbuddene er målrettet mennesker med interesse og faglig viden inden for det pædagogiske og socialpædagogiske område.

Udtalelser fra de studerende om undervisningen: 

“Forskellige spørgeteknikker har hjulpet mig til at få sat fokus på det, der er vigtigt. Jeg har fået redskaber til at tale om problemet og ikke trække en masse personligt med ind i det”. Ruben Kamp, skoleleder.

“Koblingen mellem teori og praksis er en stor styrke og gør faget super relevant. Jeg kan omsætte det, jeg har lært, direkte i min hverdag, fordi undervisningen tager afsæt i den virkelighed, vi kommer fra”. Thea Teglbjærg, leder af et socialpædagogisk opholdssted.

“Jeg er rigtig glad for at være en del af et spændende og inspirerende læringsmiljø, og at det er muligt at tage en lederuddannelse på det her niveau i Holbæk”. Lars Bech, fungerende enhedsleder, Kriminalforsorgen.