GF Forsikrings kunder på Vestsjælland kan se frem til billigere forsikringer i 2019.

Det kundeejede forsikringsselskab med overskudsdeling har netop opgjort de samlede skader fra 2018. Og resultatet er på landsplan en gevinst til kunderne på 130 millioner kroner, primært på grund af færre storme og skybrud, men også på grund af færre indbrud.

Alene i Region Sjælland får GF-kunderne del i et overskud på 18,5 millioner kroner, heriblandt de vestsjællandske GF-kunder.

FÆRRE SKADER: Store storme – som den, der er vist her på billedet – var sjællænderne forskånet for i 2018. Det er blandt årsagerne til, at GF Forsikrings lokale kunder nu får del i et millionstort overskud. (Foto: Sonny Munk Carlsen)

– Det er altid dejligt, at vi kan fortælle vores kunder, at der er penge at spare på forsikringerne i 2019 på grund af overskudsdelingen. I runde tal er det et beløb på mellem 500 og 1500 kroner for en lokal familie, som har samlet alle sine forsikringer hos GF Forsikring, siger Jørgen Kristoffersen, formand for GF Vestsjælland, der har kontorer i Sorø, Slagelse og Holbæk.

Værdi i at dele
På bilforsikringen betyder overskudsdelingen, at GF-kunderne landet over får en forsikringspræmie, der i gennemsnit er 11,5 % lavere, mens overskudsdelingen på de øvrige private forsikringer er på 4 %. Men det handler ikke alene om beløbets størrelse, understreger Jørgen Kristoffersen.

– Vi ved fra vores kunder, at det ikke blot handler om størrelsen på en eventuel overskudsdeling, men også at de tillægger den solidariske dækning stor betydning. At vi løfter i flok. På den måde sikrer overskudsdelingen jo, at vi alle betaler den rigtige pris for forsikringerne, fortsætter han.

Fakta om GF Forsikrings overskudsdeling
GF Forsikring er ejet af kunderne og skal derfor ikke skabe afkast til aktionærer. Til gengæld deler GF overskuddet med sine kunder – også de kunder, der har været så uheldige selv at få en skade i årets løb. I starten gjaldt overskudsdelingen kun for bilforsikringen, men i dag har GF overskudsdeling på alle forsikringer. Den enkelte kundes andel af overskuddet bliver trukket fra i prisen for det kommende års forsikringer. Beløbet fratrækkes som en procentsats af prisen.

Overskuddet på privat- og erhvervsbiler opgøres lokalt, mens overskuddet på øvrige forsikringer opgøres på landsplan. På de øvrige forsikringer er der i år overskudsdeling på de private forsikringer, men ikke på erhvervsforsikringer ud over bil.

Mere information: gfforsikring.dk/overskudsdeling.