Holbæk kommune bruger godt 100 millioner årligt på kultur- og fritidsområdet. Det er midler der går til drift af sportshaller, tilskud til foreninger, til drift af teater og museer. Desuden er der en række puljer, som understøtter det frivillige område. Hvad de færreste tænker på, er, at der faktisk ydes en ret betydelig støtte til kultur- og fritidslivet, som supplerer det kommunale budget: I 2018 modtog kultur- og fritidsområdet hele 13,6 millioner kr. fra store fonde samt lokalt erhvervsliv.

Brorfelde største modtager
Med to store donationer på omkring 5 millioner kr. pr. donation blev Brorfelde Observatorium den helt store støttemodtager i 2018. ”For mig som Udvalgsformand vidner disse donationer om, at vi på Brorfelde Observatorium har gang i nogle initiativer, som ikke bare er interessant for os, som bor her i nærområdet, men også har interesse og er relevant for mange mennesker langt ud over vores kommunegrænse”, udtaler formand for Udvalget for Kultur og Fritid, Ole Hansen. ”Jeg tror, at den nænsomme renovering af de meget specielle bygninger, nattemørket og det fine møde, naturvidenskaben bringer i spil via leg, udforskning og kreativitet er med til at skærpe interessen”, fortsætter han.

Mange bække små, gør en stor å
I det forgange år var også mange mindre donationer med til at gøre en forskel mange steder. Musikhus Elværket fik eksempelvis tilskud til opgradering af lyd og lys. Biblioteket fik støtte til en satsning på ”Stjernestunder for de ældre”, og Vestsjælland Arbejdende Kunstværksteder i Jyderup fik en flot donation til nye digitale værktøjer. Endelig har Statens Kunstråd givet en betydelig donation til udsmykning af badefaciliteter i den nye sportsby, som snart tages i brug.

Lokalt erhvervsliv bidrager aktivt til udvikling af det lokale kulturliv
2018 var igen et går, hvor det lokale erhvervsliv var med til at bakke op om de lokale kulturaktiviteter. ”Sommeraftener i Strandparken ville slet ikke kunne realiseres uden den betydelige støtte, som vi endnu engang modtog fra erhvervslivet”, siger formand for Kultur og Fritid, Ole Hansen.

”Det er ingen hemmelighed, at vi i Holbæk kommune bruger forholdsvis få midler til kultur- og fritidsområdet pr. indbygger sammenlignet med de øvrige kommuner i landet. Derfor er det også ekstra glædeligt, at vi lokalt formår at skabe visioner sammen med borgere, brugere, kulturinstitutioner og lokale ildsjæle, der er så stærke, at der er folk udenfor det kommunale miljø, som kan se værdien i at investere i området”, udtaler chef for Kultur, Fritid og Borgerservice i Holbæk Kommune, Brian W. Ahlquist.