Det bobler med virkelyst og gode idéer i det midtnordvestlige hjørne af Sjælland. Det må være konklusionen efter fremmødet til det informationsmøde, LAG Midt-Nordvestsjælland holdte torsdag den 23. maj.

Trods hård konkurrence fra godt vejr og valgkampen havde over 30 personer fundet vej til foreningens sekretariat i Jyderup. Og de kom fra Sorø Kommune i syd til Kalundborg Kommune i vest for at høre om LAG-ordningen.

”Vi glæder os utrolig meget over, at der er så stor interesse for den ansøgningsrunde, der har deadline 20. august”, udtaler koordinator i foreningen Michella Schack. Og en ny hjemmeside skal gøre det endnu lettere.

Stor spørgelyst
LAG-ordningen støtter projekter, der skaber liv og udvikling i landdistrikterne. I vores område med op til 400.000 kr. pr. projekt. Selv om kendskabet er øget igennem de senere år, viste spørgelysten ved mødet, at der stadig er behov for oplysning om ordningen. Det var bl.a. spørgsmål om reglerne for medfinansiering og finansiering af projekterne indtil udbetaling af støtte. Der var også fokus på hele processen fra idé til udbetaling ved det halvanden time lange møde.

”Vi er rigtig glade for at få mulighed for at afmystificere LAG-ordningen og fortælle, at det er til at gå til, hvis man starter i fornuftig tid. Selv om næste ansøgningsfrist først er 20. august, er det en god idé at sætte sig ind i processen nu frem for at vente til sidste øjeblik”, udtaler Michella Schack, der er den ene af de to koordinatorer i LAG Midt-Nordvestsjælland. Deres opgave er at vejlede potentielle ansøgere og hjælpe bestående projektejere sikkert i havn, så de i sidste instans får udbetalt deres fulde støtte.

”Det er vigtigt for os, at ingen bliver ladt i stikken, og derfor gør vi også meget for at vejlede om faldgruber igennem hele processen. Da der er tale om EU-penge, er der skrappe krav til dokumentation”, fortsætter hun.

Ny hjemmeside skal hjælpe de mange interesserede
Som et vigtigt led i arbejdet med at gøre det lettere og mere forståeligt at søge om og få udbetalt LAG-midler har foreningen netop lanceret en ny hjemmeside, der prøver at besvare de spørgsmål, de hyppigst møder ude i marken. Den erstatter en gammel hjemmeside, der var meget teksttung.

”Vi har prøvet at gøre det lækkert ved at have et meget mere visuelt udtryk, så brugeren får lyst til at gå på opdagelse og lade sig inspirere. På hjemmesiden kan man også se mange af de allerede 72 projekter, vi har støttet i årene 2015-19. De første målinger antyder, at vi er lykkedes, da den gennemsnitlige besøgstid er på næsten 3 minutter. Det er meget højt for en hjemmeside nu om dage”, siger koordinator Stig Andersen, der sammen med studerende Casper Siig Maibøll fra Slotshaven Gymnasiums Pro-Kom-linje har færdiggjort den nye hjemmeside. Adressen er www.lag-midtnordvestsjaelland.dk.

En ny hjemmeside skal hjælpe både nye og gamle ansøgere med at styre uden om faldgruberne. Det meget visuelle udtryk giver lyst til at gå på opdagelse og lade sig inspirere. Foto: LAG Midt-Nordvestsjælland.
Michella Schack, der er koordinator hos LAG Midt-Nordvestsjælland fortalte om LAG-ordningen. Hun har en fortid hos Erhvervsstyrelsen og er en af dem i Danmark, der ved allermest om den. Foto: LAG Midt-Nordvestsjælland.
Der var stort fremmøde, da LAG Midt-Nordvestsjælland holdt informationsmøde om LAG-ordningen torsdag aften. Foto: LAG Midt-Nordvestsjælland.