Pengene kommer fra puljen ’Rum til fællesskab’, der støtter borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo. Der skal være mulighed for lokal forankring, fællesskab og udvikling, og formålet med puljen er derfor at sikre hjælp til udvikling af kommunens 18 lokalområder.

”10 spændende projekter får tildelt midler til at udvikle vores kommune, mens tre andre projekter er sendt tilbage til ansøgerne for at få rettet nogle ting til, inden vi kan give endelig tilsagn. Det er vigtigt, at vi fra politisk side netop understøtter borgernes lyst og blik for at skabe udvikling lokalt. Det styrker fællesskabet og det lokale ejerskab, når borgerne selv kan skabe særlige kendetegn, møder i naturen og lokale samlingspunkter. Alle vores lokalområder har mulighed for at søge hjælp til udvikling af fællesskabende projekter, så de kan forblive unikke og attraktive, hvilket er målet med fællesskabspuljen,” fortæller Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Projekterne, der har fået midler, er:

92.039 kr. til projekt ’Mødested “Holbæk Gl. Havn”’ med Holbæk Træskibslaug
200.000 kr. til projekt ’Skaterbane Svinninge’ med Unge Skatere
79.000 kr. til projekt ’Stibelysning i Undløse’ med Undløse Lokalråd
136.100 kr. til projekt ’Grøn sammenhæng i Jyderup med Jyderup Sti Laug / Grøn omstilling
100.000 kr. til projekt Shelterplads ‘Trekanten’ – en del af Naturpark Tuse’ med Tuse Lokalforum “Plantagegruppen”
90.000 kr. til projekt ’Stimulering af den naturlige leg (Tovbroer over Regstrup Å)’ med Holbæk- og RegstrupSpejderne
400.000 kr. til projekt ’Makvärket Movement’ med Foreningen Makvärket
100.000 kr. til projekt ’Lys, lyd og ophold i No1’ med Fællesskab Tølløse
89.625 kr. til projekt ’Mørkøvs Nye bålhytte’ med Alexandra Spejder Gruppe i Mørkøv
75.000 kr. til projekt ’Kommunikationsplatform for Tuse Næs’ med Tuse Næs Lokalforum

Rum til fællesskab

I 2020 var der i puljen ”Rum til fællesskab” i alt afsat 2,5 millioner kroner. Og Lars Qvist regner med, at der til næste år vil være et lignende beløb til rådighed.

”Min forventning er, at vi i 2021 vil have en pulje i nogenlunde samme størrelsesorden til rådighed. Midlerne går til lokale projekter, der skaber særlige kendetegn, møder i naturen og lokale samlingspunkter. Det kan eksempelvis være anlæg af idrætsfaciliteter, fælleshuse eller faciliteter til lokale mødesteder i både byen og naturen. Projekter skal altså komme det lokale fællesskab og en bred kreds af borgere til gavn,” fortæller Lars Qvist.

Puljen kan søges af lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper og bestyrelser i kommunale institutioner. Du kan læse mere om puljen og ansøgningskriterier på www.holbaek.dk/rumtilfællesskab.

Foto: ABW