Holbæk Sportsby kan ikke tages i brug ved årsskiftet som aftalt. Det står nu klart. Forsinkelsens størrelse er ikke endeligt fastlagt, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

En tiltagende usikkerhed om, hvorvidt tidsplanen for Holbæk Sportsby kunne holde, fik for et par måneder siden borgmester Christina Krzyrosiak Hansen til at forlange en gennemgang af tidsplanen for Holbæk Sportsby.

Resultatet af gennemgangen og sammenligningen med Fonden Holbæk Sportsbys tidsplan viser, at der ikke er nogen dele af sportsbyen, der kan tages i brug til tiden. Det har fonden erkendt på et møde i går efter være blevet forelagt resultatet.

”Det har fra starten af været vigtigt for mig, at tidsplanen holdt. Det er afgørende for foreningerne. Fonden har hele tiden sagt, at tidsplanen holder. Nu viser det sig så, at det gør den ikke. At vi så endnu ikke har klarhed over, hvornår sportsbyen så står færdig, gør bare sagen endnu værre. Det er selvfølgelig utilfredsstillende, og derfor har jeg også bedt mine embedsfolk om at sikre, at fonden leverer et klart billede af forsinkelsens omfang.”, siger Christina Krzyrosiak Hansen, der er borgmester i Holbæk Kommune.

Sideløbende hermed handler det nu om en dialog med foreningerne.

”Det her skaber stor usikkerhed hos foreningerne. Derfor skal både fonden og vi som kommune også mødes med dem for at tage hånd om denne usikkerhed. Jeg regner med, at vi kan holde et møde med foreningerne allerede i den kommende uge”, siger Erik Kjærgaard Andersen, der er direktør i Holbæk Kommune.

Borgmesteren understreger, at der ikke er nogen foreninger, der bliver hjemløse. De vil kunne blive i deres nuværende faciliteter, indtil sportsbyen åbner. Alligevel er usikkerheden betydelig.

”For foreningerne er kampplaner, arrangementer, træningstider osv. jo et kæmpe puslespil. Når fonden nu erkender, at faciliteterne ikke er klar til tiden uden at kunne sige, hvornår de så er klar, så skaber det selvfølgelig en frustration hos foreningerne. Derfor er det også min klare forventning, at Fonden Holbæk Sportsby går aktivt og helhjertet ind i den kommende dialog med foreningerne”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.