Uden at det er sket på bekostning af foreningerne i lokalområderne, har åbningen af Holbæk Sportsby i juni 2019 samlet givet flere medlemmer i idrætsforeningerne, der holder til i sportsbyen, skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Holbæk Sportsby har givet foreningerne et medlemsboost. Heldigvis er det sket, uden at foreningerne i lokalområderne har tabt medlemmer. Dermed har sportsbyen medvirket til at trække flere medlemmer ind i de foreninger, som har haft glæde af de forbedrede rammer og faciliteter på Sports Allé.

”En bekymring har tidligere været, at Holbæk Sportsby ville tiltrække idrætsudøvere fra lokalområderne og dermed dræne dem for medlemmer. Men virkeligheden har vist sig helt anderledes. Foreningerne i lokalområderne har fra 2018 til 2019 oplevet en beskeden, men dog positiv, fremgang i medlemstallet på 0,3 procent, mens der samlet set for foreningerne i Holbæk Kommune har været en pæn fremgang på 3,4 procent. Dermed er det en fortsættelse af den positive tendens, hvor foreningerne i kommunen oplever at få flere medlemmer. Den udvikling skal vi sammen arbejde for også fortsætter i de kommende år,” fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Ved udgangen af 2019 var der 29.829 medlemmer i de folkeoplysende idrætsforeninger i Holbæk Kommune, hvilket er en fremgang på 3,4 procent fra 2018, hvor der var 28.844 medlemmer.

De folkeoplysende idrætsforeninger i lokalområderne har oplevet en minimal fremgang, hvor der i 2018 var 17.050 medlemmer, mens der i 2019 var 17.106.

De folkeoplysende idrætsforeninger, der hører hjemme i Holbæk Sportsby, har oplevet en stor fremgang i deres medlemsskare. De er samlet set gået 12,7 procent frem fra 4.602 medlemmer i 2018 til 5.185 medlemmer i 2019.

Link: Notat ’Medlemstal 2019 i Holbæk Kommune (folkeoplysende idrætsforeninger)’