Sofielundskolen del af nationalt projekt  11825715_117126448633463_5135915906762659615_n
Udskolingen på Sofielundskolen i Holbæk har, siden september, været med i et stort nationalt projekt i samarbejde med EUC Nordvestsjælland. Det skal give eleverne et
bedre indblik i erhvervsuddannelsernes mange muligheder.

Lærere fra EUC har, sammen med Sofielundskolens fysik- og matematiklærere, undervist 7. og
8. klasse i det teoretiske arbejde, der ligger bag udformningen af forskellige produkter så som
f.eks. en grill-starter. Ved en begivenhed onsdag den 9. december fra kl. 10-18 skal eleverne
producere og præsentere deres produkter. Begivenheden finder sted på EUC Nordvestsjælland,
Absalonsvej 14, 4300 Holbæk.

Samarbejde med KL og DLF
Projektet er en del af et stort nationalt samarbejde mellem KL og Danmarks Lærerforening
(DLF), der har titlen Udsyn i udskolingen. Projektet tager udgangspunkt i, at de ældste elever
har store udfordringer med at overskue erhvervsuddannelsessystemet. Ved at skabe konkrete
møder med erhvervslivets arbejde er håbet, at de unge bedre kan reflektere over deres
muligheder og dermed blive bedre til at vælge den rette uddannelse.
Projektet bliver desuden understøttet og fulgt af forskere fra Aarhus Universitet, der gennem
såkaldte forskningscirkler skal bidrage til at underbygge og videreformidle resultaterne.

Familie og venner spiller en vigtig rolle.
Mor og far, venner og familie er væsentlige og indflydelsesrige elementer, når valget af
ungdomsuddannelse bliver taget, og netop derfor er de også inviteret med fra kl. 17-18, når
eleverne viser resultatet af deres hårde arbejde frem.
Målet med projektet er at give bedre forståelse for sammenhængen mellem skole og
erhvervsliv og viden om erhvervsuddannelser. Derigennem giver det eleverne og deres
pårørende et bedre udgangspunkt for kommende uddannelses- og erhvervsvalg.
For at se om projektet har haft den ønskede effekt, vil der blive gennemført både kvalitative og kvantitative effektmålinger blandt elever, lærere og forældre.