Tusind tak til Lisbeth Jørgensen for situationsbilleder fra søndagens Demin Cup set fra en tilskuers synsvinkel.