Brænder du for forebyggelse og arbejdet med særligt børn og unge, så se her!

Den Sociale Indgang er en del af kerneområdet Social Indsats og Udvikling, som arbejder med drift og udvikling på det specialiserede socialområde. Som en stærk medspiller til borgerne og andre aktører på socialområdet har kommunen den opgave at skabe forudsætningerne for, at udsatte børn, unge og voksne kan leve et meningsfuldt liv med udvikling, fællesskaber og udfoldelsesmuligheder.

I afdelingen Den Sociale Indgang arbejder vi forebyggende, afklarende og koordinerende med det formål at sikre borgerne en hurtig, målrettet og effektiv indsats. Vi understøtter og samarbejder med kerneområdets øvrige afdelinger, og vores mål er at skabe forandring og positive borgeroplevelser.

Som forholdsvis nyoprettet afdeling med et bredt fagområde, som har afsæt i servicelovens forebyggende bestemmelser, har de brug for at styrke den faglige råd- og vejlederfunktion, og de søger derfor en ny kollega, som er socialrådgiver eller socialformidler, og som har relevant erfaring med myndighedssagsbehandling, gerne på det specialiserede børneområde.

Du bliver en del af en engageret og ambitiøs medarbejdergruppe, som har masser af god humor og stor faglig ballast. Den samlede sociale kapital er stor, og deres fælles kendetegn er et godt sammenhold, et stort engagement for de borgere de arbejder med og et fælles mål om at gøre en hurtig og mærkbar forskel for den enkelte familie.

Der er tale om en alsidig og spændende stilling, hvor arbejdsdagen sjældent ligner den forrige. Dine arbejdsopgaver bliver bl.a. at:
udføre 24-timers vurderinger af underretninger, afholdelse af partshøringer og almindelig myndighedssagsbehandling med afsæt i servicelovens forebyggende regelsæt
Betjene vagttelefon og åben, telefonisk og fysisk rådgivning for borgere
Understøtte borgere og samarbejdspartnere i akut opståede situationer, som kræver en hurtig og fleksibel indsats
sikre og understøtte samarbejde med interne samarbejdspartnere, som f.eks. det almene område, SSP og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt med eksterne samarbejdspartnere og udførere samt frivillige tilbud
holde oplæg om relevante funktioner og lovgivning som løftes af afdeling Den Sociale Indgang
og meget mere…
Hvem er du?
Du har et relevant kendskab til socialområdet og er optaget af at skabe gode samarbejder og tværfaglige fællesskaber både internt i organisationen såvel som eksternt.

Herudover lægger de vægt på at du:
har ordentlighed og samarbejde som en vigtig del af dit værdisæt
arbejder systematisk og effektivt i din sagsbehandling (kendskab til fagsystemet DUBU er en fordel)
kan bevare overblikket i en travl hverdag, hvor arbejdsopgaver og arbejdspres varierer fra dag til dag
er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt
er nysgerrig, opsøgende og indstillet på at være fleksibel i den samlede afdelings løsning af vores kerneopgave
er robust både fysisk og psykisk og har interesse for at arbejde med og gøre en forskel på det forebyggende socialområde
kan prioritere dine arbejdsopgaver og selvstændigt være opsøgende på tværfaglig opgaveløsning
evner at nytænke dine arbejdsopgaver og besidder fleksibiliteten til at gøre det med kort varsel
har kørekort

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 20. januar 2022)

Foto: ABW