Et forslag om en ny organisering af Holbæk Kommunes administration er på vej til politisk behandling. Centralt står et nyt kerneområde med navnet Social Indsats og Udvikling, der skal samle de sociale indsatser under én chef.

”I de seneste år har socialområdet udviklet sig i alle danske kommuner. Behovet for hjælp og støtte er stigende, og samtidig er området blevet mere komplekst. Derfor er det direktionens opfattelse, at det er nødvendigt at samle de sociale indsatser i en ny stærk struktur og under en enkelt chef, for på den måde at kunne give den bedste støtte til borgerne”, siger kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard.

I dag ligger ansvaret for de sociale indsatser på forskellige chefområder. Det har sikret en forbindelse med det almene område, men den generelle udvikling på området kræver et selvstændigt og styrket socialfagligt fokus på opgaveløsningen.

”I forbindelse med sidste kommunalvalg nedsatte vi et socialudvalg, og jeg er stolt af det fokus, udvalget har skabt på forebyggelse, bedre kvalitet og bedre styring af økonomien. I forlængelse af det gode arbejde mener jeg, det er naturligt og nødvendigt, at vi skaber en administrativ enhed, der kan styrke den gode udvikling, udvalget har igangsat. Samtidig spiller det også en stor rolle, at der venter store opgaver på nogle af de kerneområder, der i dag står for de sociale indsatser. Omorganiseringen vil give dem bedre muligheder for at nå godt i mål med de opgaver”, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen.

Fordele for andre områder

Samlingen af de sociale indsatser vil nemlig også give fordele for andre områder. Det gælder særligt Aktiv Hele Livet og Læring og Trivsel.

”I Aktiv Hele Livet er der en sundhedsreform på vej, som forventes at kræve rigtig meget af området. En ny organisering vil give mere rum til at løse den store opgave. Samtidig sker der rigtig meget på skoleområdet med ny struktur og et frihedsforsøg på vej. Derfor vil samlingen af de sociale indsatser også være rigtig positivt for det område”, siger Christina Krzyrosiak Hansen.

Ikke en spareøvelse

Den foreslåede rokade får konsekvenser flere steder i administrationen. For eksempel vil et samlet socialområde betyde en nedlæggelse af kerneområdet Uddannelse Til Alle Unge, der i dag har ansvaret for unge i alderen 15-30 år. Det skyldes, at en meget stor del af de nuværende opgaver vil flytte til det nye socialområde.

Uddannelse til Alle Unge deles således op, og der er opgaver og medarbejdere, der udover det nye socialområde, overgår til andre områder. Det betyder bl.a., at Borgerservice rykkes væk fra Kultur og Fritid og i stedet vil ligge under Alle Kan Bidrage i sammenhæng med kommunens beskæftigelsesindsats.

Den nye organisering vil altså påvirke mange medarbejdere på tværs af Holbæk Kommune. Det er i den forbindelse vigtigt for kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard at understrege, at der er et fagligt behov for omorganisering, og at der ikke tale om en spareøvelse.

”Det er min grundopfattelse, at man som kommunaldirektør skal være varsom med større omorganiseringer bl.a. på grund af den usikkerhed, en omorganisering kan skabe hos medarbejderne. Det betyder bl.a., at der skal være gode faglige argumenter for en omorganisering. Det er der også i dette tilfælde, hvor formålet udelukkende er at styrke rammerne om at yde den bedst mulige indsats på socialområdet såvel som på de andre områder. Det er planen, at medarbejderne følger opgaverne. Målet er på ingen måde at spare penge”, siger Rasmus Bjerregaard.

Kommunalbestyrelsen behandler forslaget om en ny organisering i slutningen af april måned. Målet er, at den nye organisering er på plads den 1. august.

Kilde

Foto: ABW