Tak til Kim Thers for dette fine billede. Kim skriver: “Motivet er Udby Vig. Tuse Næs. Fotograferet fra trampestien mellem Staslunde og Bognæs skov. En stor del af området er fredet.”