Størstedelen af skoler og dagtilbud i Holbæk Kommune åbner torsdag d. 16. april. Økonomiudvalget har netop godkendt planen for genåbningen.

Siden statsminister Mette Frederiksen lige før påsken meldte ud, at der kan ske en gradvis åbning af dagtilbud, 0.-5. klasse, specialtilbud, specialklasser inkl. 10plus og ungdomsklasser fra d. 15. april, har ledere, lærere og pædagoger samt rengøringspersonale og tekniske medarbejdere i Holbæk Kommune arbejdet hårdt for at gøre klar til dette. Langt de fleste steder står torsdag morgen igen klar til at fylde lokalerne med børn og voksne.

”Siden regeringens udmelding har der været fuldt tryk på planlægningen af en genåbning af de enkelte børnehuse og skoler. Jeg har dybt imponeret over det gå-på-mod, som der er lagt for dagen for, at vi torsdag morgen langt de fleste steder igen kan byde velkommen. Om end det bliver til en anderledes hverdag for alle, så er jeg sikker på, at rammerne vil være trygge. For det er ekstremt vigtigt for os at sikre, at børn, forældre og medarbejdere trygt kan møde op. Derfor er jeg også glad for, at et enigt Økonomiudvalg står bag planen for genåbningen,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommune.

Planen for genåbningen, som Økonomiudvalget onsdag har godkendt, beskriver ud fra nogle hovedprincipper, hvordan genåbningen sker i Holbæk Kommune med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. De enkelte matriklers størrelser og fysiske forhold gør, at genåbningen vil komme til at foregå på forskellige måder rundt omkring.

”Børn og voksne møder ind til en ny hverdag, der er markant anderledes end den, som de forlod for over en måned siden. Derfor indleder vi stille og roligt og forsøger at lære af erfaringerne fra dag til dag. Det vigtigste er at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer. De lokale forhold spiller ind på mulighederne for en normal hverdag, og det er de muliges kunst. Men lærere, pædagoger og ledere gør alt, hvad der står i deres magt for, at børnene inden for det sundhedsmæssigt forsvarlige igen får en så normal hverdag som muligt,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, der opfordrer forældre til løbende at holde sig orienteret på Aula og Børn i Holbæk, da ændringer fra dag til dag kan forekomme.

Dagtilbuddene åbner ud fra nedenstående hovedprincipper
• Børnehusene (vuggestue og børnehave fra 0 år og til skolestart) genåbner gradvist fra d. 16. april 2020. Alle børnehuse er genåbnet senest d. 22. april 2020. Den gradvise åbning betyder, at der eksempelvis i nogle børnehuse de første dage kun vil være åbent for en afgrænset aldersgruppe (fx aldersgruppen 3-5 år eller aldersgruppen 0-2 år). Der vil samtidig i den første tid være åbnet med en reduceret åbningstid.
• Dagplejen genåbner fra d. 15. april 2020.
• Frem til genåbningen tilbydes der nødpasning i barnets institution.
Skolerne åbner ud fra nedenstående hovedprincipper
• 0.- 5. klasse samt specialklasser ved de lokale folkeskoler og ungdomsklassen genåbner torsdag d. 16. april.
• 10plus genåbner onsdag d. 15. april
• Ladegårdsskolen åbner d. 16. april, mens Hjortholmskolen genåbner gradvist d. 17. april for et lille børneantal.
• Frem til genåbningen gennemføres der fortsat fjernundervisning af alle skoleelever. Børn, som er omfattet af de særlige risikogrupper jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og som derfor ikke skal møde i skole, når skolerne genåbner, vil fortsat modtage fjernundervisning.