Tag en Diplomuddannelse i Ledelse i Holbæk hos Professionshøjskolen Absalon.

God ledelse er en disciplin, som det tager tid at lære.

Diplomuddannelsen sikrer, at du ikke bliver opslugt af hverdagen, men får arbejdet med din lederrolle og de problemstillinger, du møder i hverdagen.

Du får redskaber og sparring i forhold til nye og svære situationer. Og du opbygger et netværk med andre ledere.

Spændende cases vil være omdrejningspunktet for din uddannelse. I samspil med dine egne erfaringer med ledelsesrelaterede udfordringer bliver de praksisnære cases anvendt til at sætte relevante teorier og redskaber i spil – for eksempel organisationsteori, ledelsesteori, kommunikationsteori og læringsteori.

Læs mere her.