En række fremtrædende erhvervsledere, organisationsfolk og politikere fra Sjælland retter i store annoncer i både landsdækkende og regionale medier en skarp kritik af regeringens plan om 14 nye viden- og erhvervsklynger.

Lars Petersson, Administrerende direktør i Sparekassen Sjælland – Fyn. Pressefoto.

Under overskriften ‘Regering, det er en ommer’ stiller annoncerne spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at ingen af de planlagte viden- og erhvervsklynger skal placeres i Region Sjælland. Blandt medunderskriverne af annoncen er de to formænd for Sjællands Udviklingsalliance, adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson og regionsrådsformand for Region Sjælland, Heino Knudsen. Desuden har rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen, rektor for professionshøjskolen Absalon, Camilla Wang, bestyrelsesformand for Den Sociale Kapitalfond, Peter Engberg, tidl. nationalbankdirektør og bestyrelsesformand i Sparinvest Torben Nielsen, tidligere formand for Dansk Arbejdsgiverforening, chefredaktør Torben Dalby Larsen også underskrevet annoncen.

Både regionsrådsformand Heino Knudsen og Lars Petersson fra Sparekassen Sjælland-Fyn, der tilsammen udgør formandskabet i udviklingsalliancen kalder det en kold klud i ansigtet, at regeringen ikke har placeret nogle af de nye viden og erhvervsklynger i Region Sjælland.

“Vi står helt uforstående over for denne prioritering. Regeringen kan ganske enkelt ikke være bekendt at vende en hel landsdel ryggen. Slet ikke når den samtid siger, at ambitionen har været at tilgodese hele landet. Derfor må vi kraftigt appellere til, at regeringen tager planen med tilbage og justerer den, så den kommer hele Danmark til gode – også Region Sjælland,” siger Lars Petersson og suppleres af regionsrådsformanden.

“Det er ganske enkelt ikke acceptabelt, at Region Sjælland, som den eneste region ikke får nogle af de nye erhvervsklynger. Det er der ingen saglige argumenter for, og det vil på sigt koste vækst og arbejdspladser i virksomhederne i Region Sjælland,” siger Heino Knudsen.

De to formænd for Sjællands Udviklingsalliance fortæller, at alliancen blev stiftet for et halvt år siden, fordi en række erhvervsledere, organisationsfolk og politikere på Sjælland ønsker sætte turbo på den regionale udvikling.

“Der er brug for stærke visioner, mere kapital og flere konkrete projekter, der kan og vil skubbe udviklingen fremad. Og Region Sjælland har flere oplagte erhvervsmæssige styrkepositioner, som vil være et godt fundament for en erhvervsklynge. Det gælder eksempelvis indenfor byggeri, miljøteknologi, fødevarer samt pharma og medico. Desuden er der masser af vidensinstitutioner i Region Sjælland, som vil kunne berettige en placering af både hovedkontorer og filialer for en erhvervsklynge,” siger Lars Petersson.

Han understreger, at han sammen med de øvrige medunderskrivere meget gerne vil tage en dialog med regeringen omkring placeringen af de 14 viden- og erhvervsklynger.