Holbæk bliver epicentrum for sortering og genanvendelse af plastik, når en dansk-tysk alliance opfører Sjællands første sorteringsanlæg til plastaffald. Med kapacitet til at sortere 120.000 ton plastaffald om året er målet at øge genanvendelsen i Danmark og reducere mængden af plastaffald, der forbrændes og eksporteres.

-Jeg er stolt over, at vi kan tiltrække en virksomhed af denne karakter til Holbæk Kommune. Det kommer til at betyde grønne arbejdspladser og taler lige ind i den grønne omstilling, som vi har stort fokus på. Vi skal i langt højere grad genanvende materialerne, så de kan få et længere liv og bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid. Det er afgørende for den grønne omstilling og for at bevare klodens ressourcer. Derfor repræsenterer det nye anlæg til sortering af plastaffald et markant skridt i den rigtige retning. I Holbæk ser vi frem til at kunne blive en aktiv del af denne udvikling og bidrage til realiseringen af Danmarks og EU’s ambitiøse målsætning om at genanvende 30 pct. af vores affald i 2030.

Sådan sagde borgmester Christina Krzyrosiak Hansen fra Holbæk Kommune, da tyske PreZero og danske Solum onsdag underskrev aftalen om køb og anvendelse af 70.000 m2 grund til opførelsen af Sjællands første plastsorteringsanlæg. Begge virksomheder har årelang erfaring med den grønne omstilling inden for sortering og genanvendelse af flere typer affald og er blandt de førende miljøvirksomheder i markedet.

Revolution af dansk plastsortering

I Danmark genererer vi årligt mere end 350.000 tons plastaffald. 57 pct. går til forbrænding, og omkring 100.000 tons eller knap 28 pct. sendes til sorteringsanlæg i Tyskland og Europa [1], hvor det er svært at spore, hvordan og hvor plasten bliver anvendt. Dét skal det nye anlæg i Holbæk lave om på.

-Vi er alle afhængige af plast i vores hverdag, men det tærer på ressourcerne, når det kun anvendes én gang eller hvis det ikke kan indgå i en cirkulær produktion, som er mere klima- og miljøvenlig. Derfor giver det god mening, at vi kan bevare plastaffaldet og udnytte det i landet, siger adm. direktør Christian B. S. Christensen fra Solum.

Det nye anlæg til sortering af plastaffald er et vigtigt skridt mod en renere fremtid og bidrager til Danmarks og EU’s ambitiøse mål om at genanvende 55% af affaldet inden 2030. I kraft af sine sensorer kan anlægget skelne mellem forskellige typer plast såsom PET, HDPE og PP, som giver mulighed for stor genanvendelse af materialerne. Investeringen er derfor vigtig for at øge Danmarks ressourceudnyttelse, der ifølge Circularity Gap Report kun er 4 pct. cirkulær og dermed lavere end flere andre europæiske lande.

Gunstigt miljø for plastcirkulær økonomi

PreZero, som er medinvestor i anlægget, driver allerede flere sorteringsanlæg til letvægtsemballage i Europa og bearbejder næsten 700.000 tons emballageaffald med henblik på genanvendelse.

-Vi er meget spændte på at starte vores aktiviteter i Danmark og yderligere bidrage til EU’s genanvendelsesmål. Med Solum som førende dansk miljøvirksomhed og et udviklingshus for bæredygtige løsninger inden for byggeri og energi supplerer vi hinanden godt i det nye projekt, siger Wolf Tiedemann, CEO for PreZero International.

Holbæk blev valgt på grund af sin beliggenhed og store tilværelse af plastikvirksomheder i området.

-Holbæk blev valgt på grund af sin nærhed til motorvejen, som letter transporten af plastaffald fra Sjælland og Fyn. Holbæk blev desuden udvalgt på grund af kommunens store antal plastikproducerende virksomheder, som sikrer en cirkulær proces for genanvendelsen af plastaffaldet, fremhæver Tiedemann.

Sorteringsanlægget forventes at være klar til drift fra begyndelsen af 2027. Der er enighed med kommunen, og der arbejdes på at opnå godkendelse gennem udviklingen af en ny lokalplan. Planlægningsfasen for opførelsen vil være i 2024-2025, og byggearbejdet forventes at begynde i 2025/2026.

 

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen – pressefoto