Når sirenerne lyder landet over på onsdag, er der ikke fare på færde. Det sker for at afprøve varslingssystemet, og for at befolkningen skal lære sirenevarslingssignalerne at kende.

Under testen onsdag den 5. maj vil der lyde tre signaler:

Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Når det er alvor

Sker der en virkelig faresituation, er det vigtigt at vide, hvad signalerne betyder. Når varslingssignalet lyder, skal man:

Gå inden døre.
Søge information hos DR eller TV2. Her vil der være meddelelser fra politiet eller andre myndigheder. DR og TV2 vil desuden bringe informationer om varslingssituationen på tekst-tv side 150.
Når faren er overstået, vil sirenerne afgive afvarslingssignalet, og medierne vil orientere om, at der er sket en afvarsling.

Ring ikke 1-1-2, fordi sirenerne hyler

Når sirenerne hyler onsdag den 5. maj klokken 12, er der som nævnt tale om en test. Man skal ikke ringe til 1-1-2 eller 1-1-4, fordi sirenerne hyler – hverken under testen, eller hvis sirenerne tages i brug på baggrund af en reel fare. Unødvendige opkald kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Foruden den årlige test afprøves sirenerne hver nat året rundt uden lyd.

Læs mere her

Foto: ABW