I lighed med, at forældre kan søge om orlov for deres børn i kommunale dagtilbud, er dette nu også en mulighed for børn i SFO ved Holbæk Kommunes folkeskoler. Det besluttede Udvalget for Børn og Skole på deres møde i dag, oplyser Holbæk Kommune i en pressemeddelelse.

Dermed udvides den nuværende orlovsordning, så den også omfatter børn, der er indmeldt i SFO ved folkeskolerne. Ændringen sker med tilbagevirkende kraft fra den 23. april 2020.

”Vi oplever, at under de nuværende forhold har næsten fire gange så mange forældre sammenlignet med tidligere valgt at udmelde deres børn af både SFO 1 og SFO 2, da det ikke har været muligt at søge orlov til børnene. Det er bekymrende, men også forståeligt. Men det kan have den konsekvens, at færre børn end hidtil vil gøre brug af SFO i det kommende skoleår, og det kan komme til at påvirke mulighederne for at skabe sammenhæng mellem SFO og undervisningen. Så det vil vi gerne imødekomme ved, at ordningen nu også omfatter børn i SFO,” fortæller Susanne Utoft, formand for Udvalget for Børn og Skole.

Når SFO’erne ikke i første omgang blev omfattet af orlovsordningen, skyldes det, at SFO-området ikke har helt samme udfordringer som dagtilbudsområdet med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvad angår m2 og personale.

”En orlovsordning i lighed med den på dagtilbudsområdet kan i givet fald være et alternativ til en udmeldelse. Dermed er den et tilbud til de forældre, som godt ville have haft udmeldt deres børn med et kortere varsel end det nuværende varsel på en måned,” fortæller Susanne Utoft, der derfor håber, at forældre vil gøre brug af orlovsordningen i stedet for at udmelde deres barn.

Rammer for orlov fra SFO
Barnets orlovsperiode skal som minimum udgøre en sammenhængende periode på 14 dage og kan iværksættes med en dags varsel. Tilmelding til orlov skal være modtaget senest mandag den 15. juni.
Man kan tilmelde sig orlovsordningen over flere gange og i flere perioder, så længe de placeres og afholdes i perioden fra d. 23. april til og med d. 30. juni, og under forudsætning af, at tilmeldingsfristen den 15. juni overholdes.

Når orlovsperioden udløber, indtræder barnet automatisk på sin plads i SFO’en, medmindre forældrene har udmeldt barnet i forlængelse af periodens udløb.

Der betales ikke forældrebetaling i orlovsperioden.

Orlovsordningen er gældende med tilbagevirkende kraft den 23. april til og med den 30. juni 2020 (begge dage inkl.). Tilmelding til orlov med tilbagevirkende kraft i perioden fra den 23. april til og med den 7. maj skal være administrationen i hænde senest søndag den 10. maj.

Godkendelse af orlov med tilbagevirkende kraft forudsætter, at barnet ikke har anvendt SFO’en i den pågældende periode.

Tilmeldingen til orlov er bindende for den periode, som forældrene har oplyst. I det særlige tilfælde, hvor ledige forældre med kort varsel får tilbudt beskæftigelse, og derfor ikke længere kan varetage pasningen selv, er der mulighed for at afbryde orloven.

Orlovsmuligheden for børn i SFO omfatter børn, der er indmeldt i SFO 1 og SFO 2 ved Holbæk Kommunes folkeskoler.

Foto: ABW