Undersøgelser har flere gange vist, at sjællandske børn har langt sværere ved at bryde den sociale arv end børn i store dele af resten af landet, og at Sjælland samtidig har en af landets største andele af udsatte børn.

Torsdag den 9. maj er Pia Olsen Dyhr i Holbæk, hvor hun sammen med Anne Valentina Berthelsen, folketingskandidat for SF, skal besøger den åbne ungerådgivning Elevtjenesten på EUC Nordvestsjælland.

De skal mødes med Uddannelseschefen for elevtjenesten, Michael Elbo, samt tre unge, som har brugt muligheden, og som vil fortælle om egen situation. Der vil også være to vejleder, der vil fortælle, hvad de oplever de unge står med at udfordringer, og hvordan de kan støtte dem som vejledere.

Det sker kl. 14:15 – 15:00 på EUC Nordvestsjælland, Absalonsvej 14 i Holbæk.

SF vil nemlig gerne styrke vejledningsindsatsen i folkeskoler og på ungdomsuddannelserne, så børnene kan komme bedre fra start i voksenlivet.

– Vi skal booste vejledningsmulighederne for de unge. De har brug for kvalificeret sparring, når de skal træffe det store valg om, hvilken retning deres liv skal tage efter grundskolen, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Undersøgelser viser også, at børn fra socialt udsatte familier allerede tidligt kommer bagud i forhold til deres jævnaldrende. For eksempel er der stor risiko for, at børn, som er vokset op i fattigdom, selv bliver fattige som voksne.

– Jo tidligere vi sætter ind, jo bedre muligheder har vi for for alvor at gøre en forskel, så alle børn kan komme godt fra start, siger Pia Olsen Dyhr, formand for SF.

Efter et valg vil SF derfor også fjerne kontanthjælpsloftet, så ingen børn vokser op i fattigdom, og sikre minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer, og klasseloft i folkeskolerne, så alle børn bliver set og hørt.

Fakta om SFs vejledningspulje:
– Alle udskolingselever i folkeskolen skal have ret til ordentlig vejledning, hvis de har brug for det. Uddannelsesparathedsvurderingen afskaffes. Ingen børn skal vurderes ”ikke-uddannelsesparat”. I stedet indføres en uddannelsesvurdering, hvor skolerne i samarbejde med vejlederne skal sikre, at der er en plan for alle unge.

– De kommunale ungeindsatser skal lave vejledningsarbejde på ungdomsuddannelserne, så 1.g-elever, der har behov for vejledning kan få den hjælp de har brug for. Der indføres et henvisningstaxameter, så de gymnasier, der sender elever videre til erhvervsuddannelser, bliver kompenseret økonomisk.

– Der indføres 3.g-vejledning på alle gymnasier, som skal ruste eleverne til deres videre færd i uddannelsessystemet.

– Studenter skal have retskrav på vejledning til erhvervsuddannelserne, når de er færdig med gymnasiet (i dag har de kun krav på vejledning til videregående uddannelse).

– Vejlederuddannelsen styrkes, så der fortsat uddannes dygtige vejledere til gavn for vores unge.

Foto: ABW