SF stiller sammen med S et forslag, der skal skabe grundlag for at få endnu mere vild natur i Danmark. Trine Torp, SFs miljøordfører, har netop besøgt Elverdamsåen for at høre om arbejdet med at genoprette naturen ved Elverdamsåen.

Trine Torp, miljøordfører for SF siger:
– Vi har brug for den vilde natur i Danmark for at løse nogle af de menneskeskabte problemer, som vi står over for. Dyr, planter, svampe, beriger vores natur. Naturen renser vores vand, vores jord, vores luft og insekter bestøver de afgrøder, som vi spiser. Den vilde natur kan være med til at genoprette balancen i vores økosystem. Og den skal nok arbejde med, hvis bare den får plads. Men den kommer ikke af sig selv.

Trine Torp og Rune fra Grusbanden på Elverdamsåen 2018. Foto: William Vest-Lillesoe

SF og S forslår også i deres udspil, at man laver bedre muligheder for jordfordelinger, og kan være en løsning for landmændene. Det redskab har allerede været taget i brug i forbindelse med genopretning af Elverdamsåen, og med forslaget fra SF og S vil det blive endnu nemmere for kommuner og landmænd at benytte sig af tinglysning i forbindelse med arbejdet med genoprettelse af naturen.

Trine Torp, miljøordfører for SF siger:
– Jorden ned til åerne er sjældent særlig attraktiv for landmændene, fordi de ikke får så meget ud af den. Derfor er det win-win, hvis vi kan tilbyde dem et andet stykke jord i bytte, og i stedet lade ådalene oversvømme, så landskabet kan få ro til at suge vandet til sig som en svamp, og transportere resten ud i havet. Det vil også gavne biodiversiteten og give os noget af den vilde natur tilbage, som holder økosystemerne i balance og tiltrækker turister og tilflyttere.

Bedre mulighed for tinglysning kan blandt andet laves ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, og en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres. Over tid vil landmænd ad frivillighedens vej kunne bytte vandlidende jorde i området, med bedre driftsjorde andetsteds.

I praksis vil det således betyde, at landmanden får tilbudt et andet af kommunens eller statens arealer, der er bedre landbrugsjord, i bytte for jordstykket ved åen, der så bliver til natur. SF og S foreslår også at der afsættes midler til at kommunen eller Staten kan opkøbe jorden ved åerne.