Den internationale samtidskunst indtager på spektakulær vis Holbæk, Roskilde og København
En gigantisk konkylie af bambus på Holbæk strand bliver byens nye mødested. En farverig gruppe af trikot- og ballon-klædte mennesker i procession fra Museet for Samtidskunst i Roskilde til Roskilde Festivalplads. Og en imponerende tildækning af Kunsthal Charlottenborg i kasserede kaffesække fra Ghana. Det er blot nogle af de oplevelser IMAGES 16-projektet An Age of Our Own Making byder på.

Eko Prawoto, Wormhole, Singapore
Eko Prawoto, Wormhole, Singapore

Sanserne sættes i sving og tankerne i gang, når IMAGES 16-udstillingen An Age of Our Own Making fra 14. maj til 20. november indtager først Holbæk og Roskilde og siden København. Udstillingen, der er kurateret af Solvej Helweg Ovesen og Bonaventure Soh Bejeng Ndikung og realiseret af Holbæk Kommune, præsenterer en række spektakulære, samtidsfokuserede, sælsomme, skarpe og sjælfulde værker.

Det tre-delte projekt, der involverer 25 kunstnere fra Asien, Afrika og Mellemøsten – anerkendte såvel som fremadstormende – undersøger de menneskeskabte problemer, vi står overfor i dag. Problemer, der er tæt forbundet med den globale cirkulation af både mennesker og materialer.

Mange af værkerne bevæger sig ud i byrummet og inviterer til interaktion, undren og dialog – om blandt andet vores forhold til økologi, migration og sameksistens. Man kan ikke andet end at blive ramt, når man på en aftentur ved havnen i Holbæk støder på en 6 meter høj konkylie bygget i bambus, eller når man som Roskilde festival-gæst pludselig løber på et team af læger, der uddeler vaccinationer mod ekstremisme i alle dens former. Sidst men ikke mindst har de færreste vel forestillet sig, at de skulle se Kunsthal Charlottenborg tildækket af kakao- og kulsække.

Ibrahim Mahama, Venedig Biennale 2015
Ibrahim Mahama, Venedig Biennale 2015

An Age of Our Own Making, der former sig som en skulpturrute gennem Holbæk, et performanceprogram i Roskilde samt en gruppeudstilling på Kunsthal Charlottenborg i København, giver et indblik i, hvordan vores handlinger – på godt og ondt – har formet den verden, vi lever i. Målet med udstillingen er at skabe en ramme for refleksion over den tid, vi står midt i, og menneskets plads i verden – derfor kaldes hver udstillings-del også en “refleksion”.

Hvor Refleksion I handler om, at økologi i en global ramme ikke nødvendigvis er det samme som økologi i Danmark, handler Refleksion II om at se migration fra begge sider af grænsen – inde- og udefra. Refleksion III handler om mennesket som engageret borger; som en aktiv medskaber af byens rum.

Gennem skulpturer, performances, installationer, arkitektur, film og maleri sætter kunstnerne fokus på de mekanismer, der gør sig gældende ikke bare i vores relation til hinanden, men også til de ressourcer, vi forbruger, og til naturen omkring os. Udstillingen understreger, hvor vigtigt det er, at vi deltager i samfundet og er med til at skabe de værdier, der præger det. Ved at give bud på mere integrerede, helhedsorienterede verdensbilleder, hvor alt liv respekteres, inspirerer værkerne til nye måder at være med- og verdensborger på.

Athi-Patra Ruga, The Future White Woman of Azania
Athi-Patra Ruga, The Future White Woman of Azania