Uden for byerne falder antallet af borgere. Men den enkelte borgers behov for mobilitet bliver ikke mindre af at bo længere fra en større by. Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Region Sjælland og Movia app’en NaboGo, som skal gøre det nemmere at dele de tomme sæder i bilerne.

Hver dag kører der to miollioner tomme bilsæder rundt på de sjællandske veje. Samtidig er der en overraskende stor del af familierne – hele 32 pct. – som ifølge Danmarks Statistiks seneste tal fra 2018 ikke har egen bil. Når man dertil lægger, at hver femte borger på Sjælland bor i en landsby eller på landet, hvor det økonomisk eller miljømæssigt ikke altid er en god løsning med tog eller bus, er det tydeligt, at der er stort behov for flere transportløsninger, som kan supplere bus og tog.

Derfor lancerer Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner i samarbejde med Movia samkørselsplatformen NaboGo. Movia har etableret en mobilitetspulje “Kollektiv mobilitet uden for de større byer”, som blandt andet har fået økonomisk støtte fra Region Sjælland. Med NaboGo kan borgerne i de tre kommuner dele de tomme sæder i bilen, hvis de har behov for et lift eller kan tilbyde et. Det skal give en bedre udnyttelse af de mange tomme bilsæder i de tre kommuner og gøre det nemmere at komme rundt for de, der ikke har en bil, eller som gerne vil transportere sig sammen.

“Pendling og mobilitet er ikke bundet af kommunegrænserne. Vi ser det som en regional opgave at arbejde for, at borgerne nemt kan komme på arbejde eller til uddannelse med bus, med tog eller, som her, ved at udnytte de ledige sæder i bilerne. Derfor har Region Sjælland med indsatsen “Fremtidens kollektive trafik” sat midler af til både at afprøve nye mobilitetsløsninger som NaboGo og til at styrke den kollektive trafik. Bliver NaboGo en succes, kan det inspirere andre kommuner og give et kæmpe løft til alle borgere i hele regionen”, siger Peter Jacobsen, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland.

NaboGo er en app, som forbinder borgeres behov for transport med andre borgeres ledige sæder i bilen. Der er fast kilometerpris, faste opsamlingssteder ligesom for busser og betalingen håndteres i appen.

NaboGo supplerer en række andre mobilitetsprodukter til områder med længere mellem husene, som Movia allerede har sat i værk sammen med kommunerne. 1. juli sidste år lancerede Movia det nye produkt “Plustur”, som giver borgerne transport fra havelågen til et stoppested eller en station via Rejseplanen. 17 ud af 45 kommuner i Movias område tilbyder nu Plustur til deres borgere. Andre steder løser Flextrafik en del af transportbehovet. Nu suppleres busser, tog, Plustur og Flextrafik så med NaboGo i Kalundborg, Holbæk og Slagelse kommuner. I første omgang er der finansiering til drift i to år.

“For borgerne er det vigtigt at kunne vælge frit, hvor man vil bo og arbejde. Kommunerne har brug for at løfte mobiliteten i de områder eller tider på døgnet, hvor bus og tog ikke rækker hele vejen. I Movia er vi derfor optaget af at finde nye mobilitetsløsninger, som binder busser og tog bedre sammen med borgernes hoveddør. Og vi er særligt optaget af at prøve nye løsninger, hvor vi løfter opgaven i samspil med private udbydere og borgerne selv”, siger Camilla Struckman, kommunikationsdirektør i Movia.

De tre kommuner er allerede i gang med at udbrede kendskabet til NaboGo, så alle interesserede borgere kan komme med i samkørselsordningen.

Sådan opretter du lift eller booker lift i NaboGo:
Hent NaboGo app’en, der hvor du plejer at hente apps og opret dig som bruger.
Opret enten selv en tur eller meld ind via appen ved hvilket af de udpegede opsamlingssteder, du ønsker at mødes og hvor du skal hen.
NaboGo udregner betaling efter turens længde.

Foto: Holbæk Komunne