Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ser et stærkt potentiale i at styrke Undløse. Derfor ønsker de at samarbejde med byens borgere om en særlig indsats.

En befolkningsprognose viser, at nogle lokalområder i Holbæk Kommune de kommende år vil få udfordringer med befolkningsudviklingen. Undløse er et af de områder, der har svært ved at tiltrække nye borgere. Der sker samtidig et fald i antallet af børn og voksne, mens andelen af ældre borgere er stigende. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker derfor at invitere borgerne i Undløse til at samarbejde om en særlig indsats, der kan styrke lokalområdet.

En særlig indsats er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et område, der er valgt ud fra en række problemstillinger. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der styrker udvikling, fællesskab og tryghed, og projektudvalget ser frem til den kommende særlige indsats.

”Jeg glæder mig enormt meget til samarbejdet i Undløse. Jeg er glad for, at vi kan fortsætte med at vise, at vi i Holbæk Kommune mener det, når vi siger, at vi ønsker at inddrage og samarbejde med lokalområderne. Med de erfaringer vi har fra tidligere særlige indsatser, er jeg sikker på, at vi kommer rigtig godt fra start og når frem til solide resultater”, fortæller Lars Qvist, formand for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Erfaringer fra Knabstrup
Tidligere har projektudvalget arbejdet med en særlig indsats i Knabstrup. Projektet fandt sted i foråret 2019 og blev døbt Knabstrup sætter kurs. På 100 dage satte indbyggere sammen med politikere og kommunens medarbejdere kursen for byens udvikling ved at undersøge idéer, arbejde med planer og afprøve projekter. Der blev dannet arbejdsgrupper om aktivt børneliv, bosætning, hallen, fællesskaber, branding og trafik. Grupperne præsenterede efter de 100 dage deres resultater ved en byfest, og herefter er projektet fortsat med indbyggerne ved roret.

Sideløbende med projektet deltog interesserede borgere, politikere og medarbejdere i et læringsforløb. Her blev der kastet lys over redskaber til lokaludvikling og samskabelse. Det klædte deltagerne på til projektet i Knabstrup, men også til særlige indsatser i andre lokalområder. Erfaringerne fra Knabstrup danner rammen for en model, der kan bruges i tilsvarende projekter om lokaludvikling. I Undløse kan modellen guide til en proces med handling, borgerdeltagelse og engagement.

Næste skridt
På et møde 17. september anbefalede Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, at det er i Undløse, der skal samarbejdes om en særlig indsats. Ved valget af Undløse har Projektudvalget, udover befolkningsudviklingen, lagt vægt på, at de ønsker en geografisk spredning i, hvor de sætter projekter i gang og giver tilskud. Dertil har det haft stor betydning, at Undløse har et rigt foreningsliv med blandt andet fodboldklub og hal, og at der er engagerede ildsjæle, opbakning blandt indbyggerne og et lokalt erhvervsliv.
Selve projektstart kan tidligst blive i 2020, men allerede nu går en proces i gang. Næste skridt er, at indsatsens omfang og detaljer skal besluttes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

”Sammen med Undløse skal vi dykke ned i områdets problemstillinger og skitsere, hvordan vi griber et udviklingsforløb an. Der er meget, der endnu ikke er fastsat, man allerede i efteråret begynder vi en indledende fase med afklaringer om projektets rammer, tidsforløb og ressourcer” forklarer Lars Qvist.

Der kan læses mere om særlige indsatser samt erfaringer fra Jyderup og Knabstrup på www.holbaek.dk/særligeindsatser.