Kolonien Dansk Vestindien var funderet på slaver og en væsentlig del af deres kost bestod af saltede sild fra Kalundborg.

På Holbæk Museum kan du høre den fascinerende historie om sildesalteriet fortalt af historiker og overinspektør Karen Sivebæk Munk. Hun har i forbindelse med udstillingen Vestsjælland og Vestindien studeret sildesalteriet på Havnemark, yderst på Asnæs. Salteriet opstod i 1830 og leverede sild til Vestindien indtil 1848, hvor slaveriet ophørte.

Foredraget er en del af en serie af maritime foredrag arrangeret i samarbejde mellem Museum Vestsjælland, Kystliv Holbæk og Nationalmuseets fartøjssamling.

Pris: 50 kr.

Tilmelding 

Foto: ABW