Kirke Eskilstrup er et lokalsamfund med ambitioner om udvikling og forbedring, og byen står nu over for en spændende transformation. Kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte en områdefornyelse for byen og det omkringliggende lokalområde Stestrup. Efter en omfattende planlægnings- og inddragelsesproces er områdefornyelsesprogrammet nu blevet godkendt og klar til at blive ført ud i livet.

Denne fornyelsesproces startede i juni 2023, hvor borgerne i Stestrup og Kirke Eskilstrup blev inviteret til at bidrage med deres idéer og visioner for området. Dette initiativ har resulteret i en række definerede indsatsområder, der fokuserer på at forbedre både det sociale og det fysiske miljø i lokalområdet.

Programmet for områdefornyelse skitserer tre centrale indsatsområder:

Natur og forbindelser: En kerneindsats er at udnytte det naturskønne landskab omkring Kirke Eskilstrup, gøre det mere tilgængeligt for beboerne og integrere det i dagligdagen. Målet er at skabe en stærkere forbindelse mellem byens borgere og deres naturlige omgivelser, hvilket også vil tjene som en attraktion for besøgende.

Mødesteder og fællesskaber: En anden vigtig indsats er at etablere flere mødesteder, der tilgodeser alle aldersgrupper og støtter en bred vifte af aktiviteter. Nye bænke, åbne pladser og legeområder er blot nogle af de initiativer, der vil blive implementeret for at styrke fællesskabet.

Bymiljø: Endelig vil fornyelsen også fokusere på at revitalisere Kirke Eskilstrups hovedgade for at skabe et mere indbydende og fællesskabsorienteret byrum.

Udviklingsplanen, der løber frem til december 2025, er udarbejdet i tæt dialog med lokalområdet for at sikre, at forandringerne er forankrede i lokalområdets identitet og behov. Med et solidt budget og en tidsplan er Kirke Eskilstrup klar til at påbegynde denne transformation, som vil blive understøttet af både kommunale bidrag og statslig finansiering.

Læs mere på holbaek.dk 

Foto: ABW