Har du erfaring med arbejdet med udsatte børn og det specialpædagogiske område? Kan du se dig selv i at være ude blandt børn og personale i praksis og være en faglig sparringspartner?

Holbæk Kommune søger til deres ressourcecenter en ressourcepædagog på 30-37 timer med tiltrædelse den 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Som ressourcepædagog vil du indgå i et team med 2 kollegaer. Du vil have din daglige gang i områdets børnehuse/dagpleje. Som udgangspunkt vil du være tilknyttet 2 børnehuse et par måneder ad gangen, hvorefter opgaverne kan skifte.

I Holbæk By Dagtilbud er der en særlig opmærksomhed på den tidlige og forebyggende indsats. Alle arbejder kontinuerligt med fokus på udvikling, læring og trivsel hos børnene i deres dagpleje og børnehuse. Børn der går i et højkvalitetsdagtilbud har bedre muligheder for at klare sig godt i skolen og udvikle sig til livsduelige borgere. Med den viden for øje er det afgørende at de hele tiden arbejder på at udvikle og højne kvaliteten af indsatsen hos deres mest udsatte børn og familier. I det arbejde spiller ressourcecentret og deres 3 ressourcepædagoger en særlig rolle.

I området Holbæk By Dagtilbud er der 30 dagplejere, 12 børnehuse og 5 private børnehuse.

Hvad ønsker de sig af den kommende ressourcepædagog?

De søger en ressourcepædagog, der vil være med til at løfte opgaver omkring børn i udsatte positioner. Du bidrager til en høj pædagogisk kvalitet, et teoretisk godt fundament og en lyst til at ville udvikle området.

Du har gode samarbejdsevner og ser styrken i ”at løfte i flok”. Du har en solid praksiserfaring med dig, muligvis inden for det pædagogiske felt, det neuropædagogiske arbejde, særlige kompetencer i arbejdet med sprogudvikling eller erfaringer fra det specialiserede område med relations- og tilknytningsforstyrrede børn. Det er ikke forventningen af du besidder hele paletten, men at du har et solidt fagligt fundament.

Din tilgang er ud fra en reflekteret pædagogisk praksis, hvor du kan træde ind i rollen, som den går forrest og guider det pædagogiske personale på stuen, går ved siden af i aktionslæringsforløb eller står bagerst i en observerende rolle.

I forhold til formidling og skriftlighed forventes et fagligt højt niveau. Ved afslutning af et forløb vil du skulle præsentere en rapport omkring arbejdets karakter og fremrettede handlemuligheder. Du vil have opgaver, hvor du guider personalet på et fagligt velkvalificeret niveau.

Som person er du åben og imødekommende. Du er modig og står ved din faglighed og siger højt hvad du ser og er undersøgende på nye veje at gå sammen med personalet i børnehuset.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 13. januar 2022)

Foto: ABW