Kommunalbestyrelsen besluttede i april at rykke renoveringsopgaver for 35 millioner kroner frem til i år. Det har blandt andet betydet, at busholdepladsen på Hørby Havn har fået ny asfalt, og at Nr. Jernløse Skole har fået renoveret sin legeplads.

Det er slut med lappeløsninger på Hørby havn. Her har stykket, hvor bussen holder, fået ny asfalt i stedet for, at hullerne i vejen er blevet lappet. Det er en af de mange renoveringer, der er sat i værk, efter at Kommunalbestyrelsen i april besluttede at rykke renoveringsopgaver for 35 millioner kroner frem til i år. Opgaverne skulle have været lavet i 2021 eller senere. Men da Regeringen og KL har indgået en aftale om at fjerne anlægsloftet i 2020 for at gavne økonomien i forbindelse med covid-19, var det muligt allerede at lave dem i år.

– Muligheden for at fremrykke renoveringsopgaverne er både til gavn for erhvervslivet, der får opgaver i bogen i en trængt tid, og for borgerne, der får glæde af de enkelte renoveringer rundt omkring i lokalområderne, siger viceborgmester John Harpøth.

Legeplads og bygninger renoveret
Der er tale om renoveringer af kommunens ejendomme for i alt 25 millioner kroner og renoveringer af veje, stier, fortove og trafikanlæg for 10 millioner kroner. Blandt andet har legepladsen på Nr. Jernløse Skole i april fået nye fliser, asfalt og dræn i afløbsbrønden.

Samtidig er et projekt om at forbedre Kildebjergskolen, Mørkøv Børnehus og Mørkøvhallen, så der bruges mindre energi på at opvarme dem, på vej i udbud. Projektet, som Holbæk Kommune laver i samarbejde med Mørkøv Fjernvarmeværk, vil sandsynligvis være færdigt i løbet af et par måneder.
Udover at se på, hvor der er det største behov, har man i udvælgelsen af projekterne lagt vægt på, at opgaverne kunne laves relativt hurtigt, så erhvervsdrivende ville have gavn af dem i år.

Se en liste over alle de fremrykkede projekter i Kommunalbestyrelsens dagsordenspunkt fra den 17. juni 2020

De fremrykkede projekter er en del af en større hjælpepakke til erhvervslivet i Holbæk Kommune, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. april 2020.
Læs mere om hjælpepakken her

Foto: ABW