Der forskes som aldrig før. På seks år er antallet af forskningsartikler steget med over 50 procent.
​Forskningen i Region Sjælland fylder mere og mere, og flere studier og resultater ser dagens lys til gavn for patienter og medarbejdere.

I alt har regionens forskere i 2021 fået udgivet 934 forskningsartikler. Tallet for i år viser 902, hvis man tæller de planlagte udgivelser med. Samlet set er antallet af forskningsartikler steget med over 50 procent på seks år. Det viser tal fra Region Sjællands forskningsregistreringssystem.

Ifølge koncerndirektør Jesper Gyllenborg er det resultatet af et langvarigt ​og intens fokus på forskning:

– Forskning er højt prioriteret i Region Sjælland, og vi har store ambitioner. Vores medarbejdere bedriver forskning på internationalt niveau, som hver dag er med til at gøre en forskel for mange patienter. Forskningen bygger først og fremmest på de ansattes store dedikation for at skabe endnu bedre behandling, og vi har gennem de seneste år fået opbygget stærke faglige miljøer på alle vores seks sygehuse og i psykiatrien. Det er med til at gøre Region Sjælland til et endnu mere attraktivt sted at arbejde, siger Jesper Gyllenborg.

Sjællands Universitetshospital lever op til navnet

​Langt størstedelen af forskningsartikl​​​erne er udgivet af forskere på Sjælland Universitetshospital. Alene i 2021 blev der udgivet 610 artikler fra sygehuset.

– Vi skal glæde os over at forske af mange forskellige årsager, siger lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital Morten Ziebell og fortsætter:

– For det første er det for langt de fleste en glæde at få lov til at fordybe sig i sin faglighed og få tiden til det. Det giver en langt større arbejdsglæde generelt. Dernæst stimulerer det nysgerrigheden at få lov til at søge systematiske svar på nogen af de spørgsmål, vi går og stiller os i dagligdagen – kunne vi ikke gøre det anderledes, smartere eller lettere for patienten her? Eller kunne vi spare os selv for noget arbejde, skanninger, prøver eller lignende og opretholde den gode kvalitet alligevel?

Kræft og Covid-19 hitter

Blandt forskningsartiklerne fra 2021 er nogle af de mest undersøgte emner kræft og Covid-19. I analyserne interesserer forskerne sig i høj grad for blandt andet dødelighed, hyppighed i forekomst af sygdomme, infektioner og smerter.

Studierne baserer sig oftest på analyser af en større gruppe personer. Det er enten lodtrækningsstudier, hvor to grupper sammenlignes. Eller det er grupper, som bliver fulgt over længere tid – såkaldte kohorte-studier.

Forskningen løfter behandlingen

Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital er et af de steder, hvor der i dag foregår langt mere forskning. Her er de gået fra at udgive ganske få og mindre forskningsartikler i 2012 til mere end 30 større, ofte internationale, fagfællebedømte forskningsartikler i dag. Det fortæller professor og ledende overlæge på afdelingen Preben Homøe:

– Med forskningen løfter vi vores vidensområde til gavn for patientbehandling. Vi får bedre undersøgelser og bedre diagnostik. Vi får flere evidensbaserede behandlinger på et højere niveau, så vi ikke bare udfører behandling, som man altid har gjort. Vi udfordrer behandlingen og stiller spørgsmål til den, siger Preben Homøe.

Udviklingen er ifølge professoren sket, fordi forskningen er kommet meget mere på dagsordenen på hospitalet.

Forskningsenheden på Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling tæller i dag både læger, sygeplejersker og en talepædagog, der forsker inden for alle aspekter af øre-næse-hals-sygdommene.

– Hver gang, vi får nyansatte, er vores plan at tilbyde, at man selv kan udføre forskning eller deltage i forskningsprojekter, fortæller Preben Homøe.

Eksempler på nogle af de forskningsresultater, der blev offentliggjort sidste år fra Sjællands Universitetshospital:

Influenzavaccine inden for 30 dage efter helbredende operation kan reducere dødeligheden blandt kræftpatienter.

Patienter, som har modtaget intensivbehandling, benytter sig mere af hospital, praktiserende læge og det øvrige sundhedsvæsen både før og flere år efter intensivbehandling.

Det har stor betydning for livskvaliteten hos patienter at bevare biskjoldbruskkirtlens funktion, når skjoldbruskkirtlen fjernes.

Foto: ABW