Holbæk Sygehus er et akutsygehus med store ambitioner, høj aktivitet og hvor faglighederne kan udfoldes og udfordres. Vores vision er at skabe Danmarks bedste akutsygehus.

På Holbæk Sygehus lægger vi vægt på tillidsbaseret dialog, og vi har fokus på fagligheden og patienten. Vores ambitioner om at gøre det bedste for patienterne betyder, at hverdagen er præget af høje faglige og resultatmæssige ambitioner.

Netop nu mangler vi en kollega i kontoret for Økonomi og Plan, der kan være med til føre sygehusets ambitioner ud i livet.

logo_media

Kvalifikationer
Har du en kontoruddannelse eller en anden relevant uddannelse? Har du erfaring med regnskab og økonomi og har du lyst til at komme til et akutsygehus, hvor din rolle og person har en vigtig funktion? Så send din ansøgning til os.

Du skal trives i et miljø, hvor samarbejde og dialog på tværs af faggrænser og med andre faggrupper er en naturlig del af arbejdet. Du skal kunne bevare overblikket over mange opgaver, kunne udføre selvstændig opgavevaretagelse, sikre fremdrift i sagerne og overholde deadlines. Vi forventer, at du fremstår robust, faglig dygtig og med gennemslagskraft i sager, hvor du repræsenterer sygehusledelsen.

Erfaring med Oracle og Excel som arbejdsredskab ifm. regnskabsopgaver er en fordel, men ingen betingelse.

Jobbet
Du vil indgå i et tæt samarbejde med såvel dine nærmeste kollegaer i kontoret, som den øvrige stab. Endvidere vil du være i tæt samarbejde med sygehusledelsen og afdelingsledelserne på Holbæk Sygehus. Det forventes, at du kan navigere i dette tværfaglige rum, så du er med til at yde en professionel støtte af høj kvalitet.

I Region Sjælland er opgaven omkring bilagshåndtering samlet i Koncern Økonomi, Regnskab og Finans.

Du vil få spændende og varierede arbejdsopgaver, hvor der veksles mellem bredde og dybde i opgaveløsningen i en tempofyldt hverdag, og hvor du får rig lejlighed til at omsætte din viden og erfaring til praksis.

Opgaverne vil bl.a. være

  • Specialist i anvendelse af sygehusets økonomisystem
  • Udtræk og gennemgang af posteringer fra Oracle
  • Koordinering, controlling og regnskab i forbindelse med forskningsprojekter og puljer
  • Kontakt til Regnskab og Finans, som er den centrale enhed i Region Sjælland, der varetager opgaver omkring bilagshåndtering
  • Medvirke til drift af sygehusets ledelsesinformationssystem

Arbejdssted og ansættelsesvilkår
Du vil få ansættelse i Staben, der er sygehusets administrative stab, hvis formål er at understøtte sygehusledelsen og sygehusets afdelinger. Staben varetager opgaver vedrørende sekretariatsbetjening, økonomi, planlægning, data, kvalitet, lean samt HR og arbejdsmiljø m.m.

Staben er præget af en høj faglighed inden for mange forskellige områder, og er organiseret som fire kontorer, der i stor udstrækning arbejder matrixorienteret.

Økonomi- og planlægningskontoret er et af de fire kontorer, og et kontor kendetegnet ved, at vi arbejder meget tæt sammen med sygehusledelsen.

Staben befinder sig på Holbæk Sygehus. Transport til og fra sygehuset er nemt, da sygehuset ligger tæt ved motorvejen, har gode parkeringsforhold, og ligger i gåafstand fra stationen.

Løn- og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring. Staben på Holbæk Sygehus har flextidsordning.

Ansættelsen er betinget af modtagelse af tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Jeanette Holm Koldsø, 23 83 72 47, jhko@regionsjaelland.dk.

Send din ansøgning til
att@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist 15.11.16

Ansættelsessamtaler 22.11.16 (eftermiddag) og onsdag den 23.11.16 (formiddag). Evt. 2. samtale afholdes mandag den 28.11.16.