Et samlet Regionsråd har endeligt godkendt Region Sjællands budget for 2022. Dermed er budgettet på 21,2 milliarder kroner fordelt og prioriteret i enighed blandt alle Regionsrådets partier.

Økonomien til næste års drift af blandt andet sygehuse, psykiatri og regional udvikling såsom busdrift og oprensning af pesticidforurenede grunde er på plads med opbakning fra hele Regionsrådet. Det sker, efter Regionsrådet i dag godkendte 2. behandlingen af Budget 2022, som er det sidste budget i valgperioden for det nuværende Regionsråd.

– Jeg er glad for, at et samlet og enigt Regionsråd har vedtaget budgettet for 2022, hvor vi blandt andet prioriterer de medicinske afdelinger med 26,9 millioner kroner i 2022 og kræftområdet med 77,6 millioner kroner. Samtidig er regionens økonomi i balance, og vi har opnået en aftale uden besparelser, som alle partier og løsgængere har kunnet se sig selv i. Aftalen vil også fremover sikre og udvikle regionens ansvarsområder til glæde for patienterne og borgerne, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjælland har i de seneste år arbejdet målrettet med strategien ”Region Sjælland på forkant” blandt andet med fokus på et nært og specialiseret sundhedsvæsen, lighed i sundhed og grøn omstilling. I 2022 vil der fortsat være fokus på at videreføre de strategiske prioriteringer og sikre en god implementering af de besluttede initiativer.

Det nuværende Regionsråd anbefaler i den sammenhæng samtidig det nye regionsråd at arbejde for en ret for patienterne til at vælge behandling i eget hjem med støtte fra E-hospitalet og andre nære tilbud.

Kilde

Foto: ABW