Borgerne i Kalundborg, Ringsted, Vordingborg, Nakskov og Nykøbing Sjælland og deres opland har de seneste år oplevet, at de skulle ud på en længere køretur end nødvendigt, når de har haft brug for lægevagten. Alene fra 2017 til 2019 er antallet af borgere tilset af lægevagten i de førnævnte byer faldet fra knap 27.000 til knap 12.000, og i 2020 er tallet faldet til et endnu lavere niveau.

PLO har i dag opsagt den gældende aftale. Der har i længere tid været forhandlinger om en ny aftale, men udfordringen med bemandingen af de fem konsultationssteder har været en central problematik, som det ikke været muligt at nå til enighed om.

– Vi har gennem længere tid fundet det uacceptabelt, at flere og flere borgere oplever at blive sendt på en længere køretur for at komme til lægen. Det har vi rejst over for PLO, som er privat leverandør af lægevagten til Region Sjælland, gentagne gange og bedt dem rette op på. Det er den store knast i vores forhandlinger, og vi vil ikke gå på kompromis med sundhed og tryghed tæt på borgerne, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, som bakkes op af resten af formandskabet i regionen.

Samarbejde på borgernes præmisser

Det er en del af den nuværende aftale, at lægevagterne skal være til stede dagligt i et tidsrum på de fem nævnte konsultationssteder, som supplerer lægevagtens konsultationssteder på regionens sygehuse.

– Alle er enige om, at vi skal have moderniseret aftalen, men en modernisering er ikke at rykke lægerne længere væk fra borgerne. Vi har tilbudt løsninger, der imødekommer PLOs udfordringer, og som kommer læger og borgere til gavn. Blandt andet har vi fra regionens side tilbudt at dække nætterne, så PLO-lægerne bedre kan varetage opgaverne i egen praksis i dagtid, og at køre dem rundt om aftenen. For vi vil gerne have en aftale, men vi vil ikke give afkald på tilbud tæt på borgerne, siger Peter Jakobsen, næstformand i Region Sjælland.

Region Sjælland sætter generelt pris på det gode samarbejde med PLO Sjælland om blandt andet lægedækning i hele regionen, som de seneste år er gået i den rigtige retning. Og håbet er fortsat, at PLO igen vil tilse så mange som muligt og hjælpe patienterne lokalt.

Bekymret for sundhedsmæssige konsekvenser

Lægevagten er bygget op på den måde, at Region Sjælland har ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af lægevagtordningen, herunder valg af eksempelvis faciliteter, daglig tilstedeværelse og placering af konsultationssteder, mens de praktiserende læger står for bemandingen og udførelsen af opgaverne i lægevagten.

– Alle har krav på et lige og nært sundhedsvæsen i Region Sjælland. Og min største frygt er, at familier og ældre enten ikke ringer til lægevagten eller dropper at køre til konsultation hos lægevagten, selvom de har brug for det eller er blevet visiteret til det, fordi der er for langt, og det kan vi selvfølgelig ikke leve med, siger Jacob Jensen.

Selvom PLO har opsagt den nuværende aftale, så er det stadig Region Sjælland, der har ansvaret for planlægning og tilrettelæggelse af lægevagtordningen. Derfor vil konsultationsstederne i Kalundborg, Ringsted, Vordingborg, Nakskov og Nykøbing Sjælland fortsat være i drift, ligesom borgerne også fortsat vil kunne ringe til lægevagten og blive tilset af en læge uden for almindelig åbningstid i hele regionen.

Fakta

Region Sjælland har siden 2007 haft en regional aftale med de praktiserende læger, der som privat leverandør bemander regionens lægevagt. Der har været intensive forhandlinger om en ny lægevagtsaftale siden november 2019.

PLO-Sjælland eller regionen kan opsige aftalen med et varsel på 6 måneder. Oveni i de 6 måneder vil der gå 12 måneder, før man kan træde ud af en aftale, så der samlet set går mindst 18 måneder.

De praktiserende læger er overenskomstmæssigt forpligtet til i gennemsnit at kunne tage op til 2,9 lægevagter pr. måned. I Region Sjælland holder de praktiserende lægers vagtforpligtelse sig væsentligt under dette i form af 1,4 vagter om måneden i gennemsnit.

Lægevagten har i Region Sjælland konsultationssteder på regionens sygehuse i Holbæk, Roskilde, Køge, Slagelse, Næstved og Nykøbing F.. Derudover er der konsultationssteder i Kalundborg, Ringsted, Vordingborg, Nakskov og Nykøbing Sjælland, hvor aftalen er, at der er åbent dagligt, men med begrænset åbningstid, sammenlignet med dem på sygehusene.

Kilde

Foto: ABW