Fremover vil regionen selv transportere blodprøver fra praktiserende læger og speciallæger og ind til sygehusene. Tidligere har opgaven været sendt i udbud, men Regionsrådet har vedtaget at hjemtage opgaven efter udfordringer med leveringssikkerhed og sociale klausuler.

Patienter får hver dag taget en lang række prøver hos de praktiserende læger og speciallæger rundt om i regionen. Mange af prøverne skal analyseres nærmere på de mikrobiologiske laboratorier på sygehusene, så transport af blodprøver og lignende skal derfor være driftsikker. Den opgave har de seneste år været løst af private virksomheder, men det ændrer sig nu.

– Vi har valgt at hjemtage opgaven med transporten, da det er helt centralt, at vores borgere og læger rundt om i regionen kan være sikre på, at blodprøverne bliver hentet til tiden og håndteret korrekt, siger Susanne Lundvald, formand for Det nære sundhedsudvalg i Region Sjælland.

– Vi har desværre oplevet, at vores tre leverandører de sidste fem år enten ikke har været driftsikre nok eller ikke har levet op til kontrakten eller vores social- og arbejdsklausuler i form af udbetaling af løn på overenskomstlignende vilkår. Det tager vi nu konsekvensen af, siger udvalgsformanden.

Region Sjælland stod foran at skulle afgøre et udbud med opgaven igen, men på grund erfaringerne med tidligere leverandører og deres vanskeligheder med at overholde de aftalte vilkår, besluttede regionen i stedet at se på mulighederne for selv at løse opgaven.

Høj leveringssikkerhed og udnyttelse af ressourcer

Det er Region Sjællands afdeling for Indkøb, Logistik og Produktion, der nu står for opgaven med at transportere blodprøverne og depotvarer til og fra lægerne. Fremover bliver det en del af regionens samlede transportopgaver, som blandt andet tæller kørsel af forskelligt materiel til de praktiserende læger og kørsel af vasketøj til og fra sygehusene.

– Der skal leves op til de aftalte vilkår, og når erfaringerne viser, at det ikke kan lade sig gøre, så må vi tage ansvar. Det gør vi med denne løsning, samtidig med at vi sikrer høj leveringssikkerhed og bedre udnyttelse af køretøjerne. I de tidsrum, hvor der ikke skal køres prøver fra de praktiserende læger og speciallæger, kan vi bruge køretøjerne til andre opgaver, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt, siger Susanne Lundvald.

Beslutningen om at hjemtage opgaven er besluttet af Regionsrådet, hvor et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti stemte for. Venstre, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige stemte imod.

Kilde

Foto: ABW