I hele landet er der over de seneste 10 år kommet knap 21.000 flere med en videregående teknisk uddannelse. Men der er markante forskelle på regionerne. I Hovedstaden er andelen steget med 25%, mens stigningen i region Sjælland kun har været 2% svarende til 231 flere personer med uddannelse på området.

Mens ledigheden er rekordlav i alle regioner i Danmark, så er arbejdsmarkedet i stigende grad udfordret i provinsen. Særligt på det tekniske område er der store udfordringer i fx region Sjælland.

– Virksomhederne i region Sjælland skriger på højtuddannet arbejdskraft på det tekniske område. Det er simpelthen ikke muligt at skaffe de folk, der er brug for. Det gælder både på det faglærte område til industrien, hvor lærepladser står tomme, og stillinger til højtuddannede som ikke kan udfyldes, fortæller Mads Váczy Kragh, der er direktør i Erhvervshus Sjælland.

Problemet er alvorligt over hele landet, men i region Sjælland er udfordringen markant større end andre steder. Her er andelen af personer med en længerevarende uddannelse på det tekniske område nemlig fastfrosset, mens det i resten af landet er steget.

– Vi er markant udfordret på, at vi ikke har tekniske uddannelser lokalt. Vi har som noget helt nyt efter mange års pres fra bl.a. Novo fået en uddannelse som diplomingeniør udbudt af Absalon. Men det er alt for lidt, og på det tekniske område kan virksomhederne slet ikke følge med. Vi har et godt erhvervsliv med mange spændende virksomheder. Men det koster simpelthen på bundlinjen, at de ikke kan få den viden, de har brug for, udtaler Mads Váczy Kragh.

Tal viser, at andelen af personer bosat i region Sjælland med en længere videregående teknisk uddannelse står stort set stille med en stigning på 2%, mens en sammenlignelig region, som fx region Nordjylland, faktisk følger landsgennemsnittet med en stigning på 20% og godt 1.900 flere bosatte.

– Stigningen i Nordjylland er jo kraftigt trukket af Aalborg, og man kan jo vælge at se region Sjælland sammen med hovedstaden. Det er bare ikke et reelt billede. For det er meget svært at trække folk ud fra hovedstaden, og i et marked, hvor der er masser af job, så kommer de højtuddannede ikke ud på Sjælland. Det er en kæmpe udfordring for vores virksomheder, udtaler Erhvervshusdirektøren.

Ifølge Erhvervshusdirektøren risikerer region Sjælland at miste virksomheder, som simpelthen flytter væk. I bedste fald vælger virksomhederne at blive på grund af en stærk lokal forankring for til gengæld fravælge væksten.

– Det er rigtig dyrt for Danmark, hvis vi ikke får hele landet med på vækstbølgen. De områder i Sjælland, der ligger tættest på Hovedstaden har i de seneste år haft den højeste vækst herhjemme i procent. Men jo længere væk fra Hovedstaden, jo større udfordring. Der ligger masser af gode virksomheder med produkter, der konkurrerer på verdensmarkedet. Men virksomhederne risikerer at stagnere, hvis der ikke sker noget. Situationen er alvorlig nu, og får vi ikke flere tekniske uddannelser ud lokalt, så ser det svært ud i fremtiden, fortæller Mads Váczy Kragh.

En af de virksomheder, som oplever udfordringen er Knudsen Extrusion, som ligger i Præstø. Her har direktør Peter Rosenkrands i mange år oplevet udfordringerne.

– Vi er en blandt mange specialiserede plastproducenter, som eksporterer på rigtig mange markeder. Vi er glade for at ligge her i Præstø, men vi føler at vores vækstmuligheder bliver dårligere af at vi ikke ligger tæt på de uddannelser, vi har brug for. Både faglærte, hvor vi ikke kan besætte lærlingestilling, og på de mere specialiserede stillinger, hvor vi er udfordret på at finde dygtige folk, fortæller Peter Rosenkrands.

Tallene er udarbejdet af Center for VækstAnalyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik