Beslutningen har betydet, at der i 2020 er gennemført over dobbelt så mange tilsyn som i 2018. Det er nødvendigt, hvis hensynet til borgere, naturen og regionens pligt til at sikre den stabile råstofforsyning skal balancere.

​Det moderne samfund er dybt afhængigt af råstoffer. Derfor har regionerne en lovbunden opgave i at sikre en råstofforsyning, der står mål med samfundets efterspørgsel.

Råstofvirksomhederne i Region Sjælland er storleverandører af grus, sten og sand til samfundskritiske anlægs- og infrastrukturprojekter overalt i Danmark. Desværre har indvindingerne konsekvenser for naboer og den omkringliggende natur, der kan opleve gener fra støv, støj og tung trafik. Derfor er indvinding af råstoffer underlagt krav og vilkår om for eksempel driftstider, miljøforhold og støj.

For at sikre, at virksomhederne efterlever kravene, besluttede regionsrådet med Budget 2020 at intensivere tilsynet i de sjællandske råstofgrave. Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Peter Jacobsen, uddyber:

– Som region skal vi både levere en stabil råstofforsyning og sikre, at vores borgere kan bo og leve et sundt og godt liv overalt i Region Sjælland – også selvom der ligger en grusgrav på den anden side af hækken. Der skal være plads til os alle sammen, så derfor har vi som råstofmyndighed tydelige krav om, hvordan råstofferne i Sjælland skal indvindes. Ved at øge tilsynene gør vi vores krav gældende over for råstofindustrien, så vi får den nødvendige balance mellem de regionale forpligtelser og hensynet til vores borgere og natur.

Tilsynene er regionens redskab til at passe så godt på borgerne og naturen, som det er muligt indenfor lovens rammer. Regionens krav og vilkår fremgår af gravetilladelserne til råstofindvinding.

Stort politisk ønske

Det øgede tilsyn med råstofgravene er et resultat af et mangeårigt politisk ønske om at minimere råstofindvindingens gener for mennesker og natur. Med Budget 2020 er det lykkedes at sætte handling bag ambitionen.

I 2020 blev der således gennemført 120 tilsyn, hvilket er mere end en fordobling i forhold til 2018 og 20% højere end det målsatte tal. Det har ved flere tilsyn været nødvendigt at håndhæve regionens krav og vilkår for hensynsfuld indvinding af råstoffer.

2020 var et særligt år. Blandt andet gav støvgener fra forsommerens tørkeperiode anledning til ekstraordinært mange tilsyn. Det er derfor uvist om behovet for tilsyn vil være ligeså højt i 2021.

– Jeg er meget glad for det øgede tilsyn med råstofgravene. Tallene fra 2020 fortæller mig, at der har været behov for en styrket indsats. Vi skal dog være forsigtige med at gøre 2020 til bechmark, da for eksempel støvgener i forsommeren gav anledning til ekstraordinært mange tilsyn. Om behovet vil være ligeså stort i 2021 vil tiden vise. Det vigtigste er, at vi nu har beredskabet og kan rykke ud, når situationen kræver det, siger Jens Ravn, næstformand i Udvalget for Regional Udvikling.

Kilde

Foto: ABW