De seks vaccinationscentre, som de næste dage flytter ind i nye lokaler, er placeret ved de seks mest folkerige kommuner, men i alle 17 kommuner er centrene klar.​

Fra i dag og en uge frem flytter seks af regionens vaccinationscentre ind i nye lokaler med faciliteter og adgangsforhold til at vaccinere mange borgere dagligt. Rammerne er med til at sikre hurtig, sikker og effektiv vaccination af 14.000 borgere dagligt. Med de nuværende leverancer er der ikke nok vacciner til, at så mange hver dag kan få deres første stik mod COVID-19, men regionen er klar til at vaccinere i nye omgivelser i alle 17 kommuner, så snart der er vacciner nok.

– Vi er klar til at vaccinere mange flere borgere, end leverancerne tillader det nu. Så vi glæder os til, at vi får et højere antal vacciner, så vi kan komme i gang med at vaccinere endnu flere borgere og byde velkommen i alle 17 vaccinationscentre. Der er vi desværre ikke endnu, men vi ønsker at gøre det nemt for alle borgere at blive vaccineret mod COVID-19, og derfor vil vi være til stede i alle regionens kommuner, så snart det er muligt, siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Region Sjælland byder fra i dag borgerne indenfor i vaccinationscenteret i Arena Næstved, og henover den næste uge tages de nye lokaliteter i brug i den nævnte rækkefølge med Roskilde, Slagelse, Nykøbing F., Herfølge og Holbæk. Her kan borgere fra hele regionen, der har fået en invitation i e-Boks eller brev, bestille tid til at blive vaccineret.

Regionens plan for vaccination sikrer, at der både tages højde for nærhed og social ulighed samtidig med, at forholdene er sundhedsmæssigt forsvarlige, og vaccinespild undgås. Planen følger den overordnede vaccinationsplan fra Sundhedsstyrelsen, som netop sørger for, at de mest udsatte og sårbare borgere i forhold til COVID-19 bliver vaccineret først.

Vaccinationscentre tæt på borgerne

De seks eksisterende vaccinationscentre er placeret i de mest folkerige kommuner, som tilsammen tæller 52,9 procent af borgerne i regionen. Yderligere 11 centre fordeles i de resterende kommuner, hvor placeringerne er fundet og vaccinationscentrene er klar, så snart regionen modtager flere vacciner.

– I kommunerne er vi glade for, at der bliver åbnet vaccinationscentre i alle kommuner. Den nærhed er vigtig for at skabe tryghed for borgerne og for at gøre det nemmere for alle at blive vaccineret. Vi har allerede oplevet, hvor vigtig nærhed har været ved vaccination af beboerne på plejecentrene, hvor mobile enheder kom ud til beboerne. Uden dem, havde det været vanskeligt at få vaccineret vores allermest udsatte borgere på plejecentrene, siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland og fortsætter:

– Vi har haft et godt samarbejde med regionen om indsatsen, og det har været vigtigt for os, at vaccinationsstederne bliver etableret i gode lokaler og på steder, som giver mening for kommunernes borgere.

Et godt samarbejde mellem kommunerne og regionen er en hjørnesten i den velfungerende vaccinationsindsats, hvor der blandt andet er mange hensyn, der skal tages, ved etableringen af et vaccinationscenter.

– Vores ambition om at tilbyde vaccination så tæt på borgerne som muligt er helt afhængig af et godt samarbejde med de involverede kommuner. Kommunerne har gjort et stort stykke arbejde med at finde egnede lokaliteter og stille dem til rådighed for denne meget vigtige samfundsopgave, som vaccinationsindsatsen er, siger Heino Knudsen.

Udsigt til større nærhed

På sigt er det ambitionen at brede vaccinationstilbuddet endnu længere ud, så ingen borgere får mere end 20 kilometer til nærmeste vaccinationsmulighed. Det er planen for fase tre, som er den sidste af tre faser i regionens plan for vaccination.

Før det kan blive en realitet, så kræver det først og fremmest et meget større antal vacciner, og vacciner der er nemmere at håndtere og transportere end de nuværende, så det bliver muligt at involvere private leverandører såsom apoteker og praktiserende læger. Det vil på nuværende tidspunkt føre til for stort et spild af vacciner.

Tider til vaccination bliver åbnet løbende til de prioriterede målgrupper på vacciner.dk i takt med, at der leveres vacciner til Danmark. Man kan først bestille en tid til vaccination, når man har fået besked i eBoks eller brev.​

Du kan læse mere om vaccinationscentre og hele vaccinationsindsatsen i Region Sjælland på www.regionsjaelland.dk/vacciner.

Kilde 

Foto: ABW