Regeringens udspil til en udligningsreform ser umiddelbart positivt ud for Holbæk Kommune. Udspillet er et oplæg til forhandling og der er således ikke konkrete tal for Holbæk Kommune på nuværende tidspunkt.

Regeringen havde torsdag den 30. januar udsendt et udspil til en udligningsreform. Udspillet lagde op til en fjernelse af den særlige hovedstadsudligning og ændringer i selskabsskatternes indvirkning på udligningen.

Udspillet var udgangspunktet for de kommende forhandlinger, men lagde op til en omfordeling af 1,4 milliarder kroner fra hovedstadsområdet og nogle af de østjyske byområder til 58 andre kommuner.

”Det er ambitiøst udspil, der vil skabe en bedre balance i Danmark. Udspillet tager fat på problemerne i udligningen, som vi kender den i dag. Det vil sige, at der bl.a lægges op til at afskaffe hovedstadsudligningen. Samtidig kigger man på selskabsskatterne, som har skabt en ubalance ved at tilgodese enkelte kommuner”, udtalte Christina Krzyrosiak Hansen.

Borgmesteren er også tilfreds med, at regeringen lægger op til at lægge flere penge ind i udligningssystemet.

”Jeg synes det er positivt, at der lægges 500 millioner kroner ekstra ind i udligningssystemet. Kommunerne har i mange år været pressede og derfor er det naturligvis positivt, at man lægger op til et løft af velfærden. Jeg vil dog også sige, at uanset hvor det her ender, så ændrer det ikke på, at vi i Holbæk Kommune fortsat selv har en opgave i at finde penge, så vi kan prioritere de områder, der har mest brug for det”, sagde Christina Krzyrosiak Hansen.

Siden regeringens præsentation af udspillet er der kommet tal for, hvad udspillet vil betyde for kommunerne, hvis det bliver gennemført. Holbæk Kommune står i den forbindelse til at få over 100 millioner kroner mere.

Herudover er der en tabel med en to-årig kompensation for konsekvenser af tidligere manglende oplysninger i uddannelsesstatistikken. Her står Holbæk Kommune til en gevinst på omkring 35 millioner kroner i hhv. 2021 og 2022.

Du kan læse nyheden på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside her.

Foto: Holbæk Kommune