Det bliver Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører, der som totalrådgiver sammen med underrådgiver Mikkelsen Arkitekter skal udvikle det nye Steno Diabetes Center Sjælland i Holbæk. Det står nu klart, efter Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse i efteråret 2017 vedtog en fælles vision om at styrke indsatsen mod den landshøje andel diabetesramte i regionen.

Akaciegården. Foto: Oluf Jørgensen A/S.

Det nye SDCS placeres i to etager af den bevaringsværdige Akaciegården fra 1889, der i dag er en del af Holbæk Sygehus. Som det første skal rådgiverteamet derfor kortlægge muligheder og begrænsninger for den kommende transformation.

– Vi skal først og fremmest finde ud af, hvilke muligheder der ligger i projektet. Det er klart, at vi ikke bare kan rive ned og bygge op, som det passer os, fordi hele ombygningen skal sameksistere med både de nuværende aktiviteter i bygningen og de flotte historiske rammer, siger Brian Thyregaard Andreasen, som er administrerende direktør hos Oluf Jørgensen A/S, og fortsætter:

– For at skabe et SDCS, som lever op til behovene for både patienter og personale, har vi derfor stort fokus på et ligeværdigt samarbejde med Mikkelsen arkitekter og Region Sjælland, ligesom vi allerede i opstartsfasen vil inddrage fremtidige brugere af bygningen, siger Brian Thyregaard Andreasen.

Skal fastholde patienter i behandlingsforløbet
Visionen for det nye SDCS er at skabe effektive og trygge rammer for diabetesramte for at fastholde dem længere tid i behandlingsforløbet. Det gælder særligt socialt udsatte med psykiske problemer samt patienter i transitionen fra barn til voksen. Med erfaring fra Steno Diabetes Center Copenhagen, ved man hos underrådgiver Mikkelsen Arkitekter allerede noget om, hvordan man skaber de rammer:

– Som patient skal man føle sig som en del af et større fællesskab. Vi har et ønske om at SDCS bliver et varmt og imødekommende hus, hvor vi har stor fokus på at sikre arkitektonisk kvalitet i ankomst-, vente- og fællesområder og undgå upersonlige og kliniske behandlingsmiljøer. Samtidig er vi selvfølgelig opmærksomme på de forskellige patientgruppers særlige behov, siger Luise Hooge Lorenc, som er Partner hos Mikkelsen Arkitekter, og fortsætter:

– Målsætningen er at skabe positive oplevelser for både patienter og pårørende for at fremme følelsen af et større fællesskab og derved undgå følelsen af stigmatisering, siger Luise Hooge Lorenc.

Disponeringsforslag. Foto: Oluf Jørgensen A/S

Skal sikre vidensdeling på tværs af regionen
Det nye SDCS skal foruden indbydende rammer til patienter og pårørende også rumme kontorer samt faciliteter til klinisk forskning for både Holbæk Diabetesklinik og Den Regionale Enhed, som understøtter vidensdeling på tværs af sygehusenhederne i regionen. Der er derfor krav om et arkitektonisk greb, som kan drive det tværfaglige samarbejde og vidensdelingen imellem afdelingerne.

– Forsknings- og personaleaktiviteter kræver afsondret plads til fordybelse, men også rum til det uformelle og tilfældige møde ved kaffeøerne og i cirkulationsområderne. For os handler det derfor om at skabe en transparent oplevelse af huset med helt naturlige mødesteder i fællesarealerne, afslutter Luise Hooge Lorenc.

Brian Thyregaard Andreasen, Administrerende direktør hos Oluf Jørgensen A/S. Foto: Oluf Jørgensen A/S
Luise Hooge Lorenc, Partner hos Mikkelsen Arkitekter. Foto: Oluf Jørgensen A/S