Holbæk Erhvervsforum inviterer til Rådgivercafé den 7. september 2015.

Her får du adgang til fortrolig én-til-én-rådgivning af advokat, bankrådgiver, revisor eller marketingekspert.

Du kan spørge advokaten om selskabsform, hæftelse, aftaler og måske arvereglers betydning for ejerskifte eller fortsat drift.

Bankrådgiveren svarer på spørgsmål omkring finansiering af virksomheden, mens revisoren kan gøre dig klogere på budgettet (anlæg, drift og likviditet), momsafregning og skat.

Marketingeksperten vil rådgive dig om din virksomheds visuelle profil, online markedsføring (hjemmeside, Facebook og Google etc.) og offline markedsføring som tryksager og skilte.

Tilmelding