Fra september 2024 bliver det muligt at tage en kandidatuddannelse med fokus på klinisk psykologi i Region Sjælland, der får en tæt og nyskabende tilknytning til de psykiatriske afdelinger. Det sker, når Københavns Universitet og regionen går sammen om at tilbyde fremtidens psykologer et helt nyt og meget praksisnært uddannelsesspor med base i Slagelse og Roskilde.

Et nyt samarbejde mellem Københavns Universitet (KU) og Region Sjælland skal nu sikre uddannelsen af psykologer med et endnu bedre praktisk kendskab til behandlingen af patienter på psykiatriske afdelinger og i andre kliniske sammenhænge.

Som opfølgning på det politiske mål om udflytning af uddannelsespladser, den såkaldte regionaliseringsaftale, har KU netop indgået en aftale med Region Sjælland, der årligt vil give 25 psykologistuderende mulighed for at læse klinisk psykologi på kandidatniveau. Uddannelsen får delt base i Slagelse og Roskilde.

Det nye kandidatspor vil have særligt fokus på praksis i behandlingssystemet. Under det toårige kandidatforløb bliver den enkelte studerende knyttet til et psykiatrisk ambulatorium eller sengeafsnit. Her vil de studerende få mulighed for at indgå i dagligdagen på en psykiatrisk afdeling og omsætte teori til praksis side om side med det færdiguddannede personale.

– Vi er glade for, at vi med oprettelsen af det nye kandidatspor i Region Sjælland skaber et tilbud, som vil give de studerende endnu flere praksisnære redskaber med i værktøjskassen, når de er færdiguddannede. Det har stor værdi for de studerende, men også for samfundet som helhed, siger Henrik C. Wegener, rektor for Københavns Universitet.

Endnu en universitetsuddannelse til regionen
Hos Region Sjælland ser regionsrådsformand Heino Knudsen frem til, at det nye kandidatspor i psykologi vil give de psykologistuderende en forankring i praksis og en naturlig tilknytning til området.

– Vi kan nu i Region Sjælland være med til at uddanne psykologer, der får et unikt og kliniknært uddannelsesforløb i Psykiatrien Region Sjælland med virkeligheden helt tæt på. Det vil bidrage til både at skabe et stærkt uddannelsesmiljø og til at udvikle kommende psykologers kompetencer. Det er en vigtig udvikling for vores region, at vi nu også kan tilbyde denne universitetsuddannelse forankret hos os. Vi håber, at vi med uddannelsen kan tiltrække flere psykologer, som efterfølgende forhåbentlig vil ønske at søge job og bosætte sig her i regionen, siger Heino Knudsen.

Tættere kobling mellem teori og praksis
Institut for Psykologi er ansvarlig for det nye uddannelsestilbud og fremhæver også muligheden for at komme tæt på den behandlingssektor, som mange af de studerende også vil møde efter endt uddannelse.

– Med dette nye kandidatspor får vores studerende mulighed for at koble den teori og de metoder, de lærer på studiet, endnu tættere til den komplekse praksis og de problemstillinger, de vil blive mødt med i et kommende job, siger institutleder Vibeke Koushede.

– Vi håber, at det vil gøre de studerende endnu bedre i stand til at sætte sig ind i og vurdere relevansen af forskellige psykologiske teorier og metoder og i det hele taget styrke deres praksiskompetencer på et solidt akademisk grundlag, siger hun.

Undervisningen bliver fordelt på fire lokationer i Region Sjælland (Slagelse, Roskilde, Næstved og Holbæk). Slagelse bliver hovedlokation for det voksenpsykiatriske område, mens Roskilde skal være hovedlokation for det børne- og ungdomspsykiatriske område. Herudover vil de studerende modtage undervisning i København.

Kilde: Region Sjælland

Foto: ABW