Vil du synge? Bruge din stemme? Opdage nye sider og potentialer af dig selv? Velkommen til Solo Sangundervisning!

I trygge rammer åbner du sammen med underviser Hanne Siboni fra VoiceColour op for din stemme – ud fra krop, åndedræt og masser af livsglæde.