De seneste to år er antallet af piger og kvinder i Holbæk Kommunes fodboldklubber vokset med over 44 procent svarende til 270 flere piger og kvinder. Det viser de nye officielle medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund.

Pige- og kvindefodbolden blomstrer i Holbæk Kommune. Det viser de seneste to års medlemstal fra DIF, hvor fodboldklubberne i Holbæk Kommune er vokset med hele 44,93 procent svarende til en vækst på i alt 270 medlemmer. Alene fra 2020 til 2021 er klubberne i Holbæk Kommune vokset med 163 medlemmer svarende til 23 procent. Klubberne har dermed formået at hæve overliggeren efter en flot vækst allerede i 2020.

En del af den positive udvikling må også tilskrives velfærdsalliancen mellem Holbæk Kommune, DBU og DBU Sjælland. Aftalen blev underskrevet i 2020 og har været med til at muliggøre en lang række aktiviteter, der skal styrke og udvikle pigefodbolden i Holbæk Kommune. Formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune, Ole Hansen, er begejstret for de opløftende medlemstal i kommunens fodboldklubber.

”Da vi gik ind i samarbejdet, var det med et mål om, at flere piger fra de er helt små ved, at fodbold også er noget for dem. Derfor er det så dejligt at se, at indsatserne begynder at bære frugt, da endnu flere piger og kvinder får del i den glæde og det fællesskab, der findes i fodboldklubberne”, siger Ole Hansen.

Bevidst strategi

Holbæk B&I er den klub i kommunen, der er vokset mest i perioden med 116 nye piger og kvinder i klubben. Det glæder naturligvis bestyrelsesmedlem i Holbæk B&I Anders Kloppenborg, der peger på, at de positive takter hænger sammen med en bevidst strategi og en satsning på kvalitet i pigeafdelingen, som er blevet hjulpet økonomisk på vej af DIF Get2Sport og Sparekassen Sjælland.
Det første store ryk kom gennem samarbejdet med DIF Get2Sport, der støtter foreninger i udsatte boligområder, og siden har klubben ansat en pigeansvarlig og en børneudviklingstræner, som skal udvikle og støtte op om klubbens pigetrænere. Derudover har klubben engageret de ældste pigespillere til at blive trænere og agere rollemodeller for de yngste piger.

”Helt fra starten har vi arbejdet for at styrke kvaliteten i alt, hvad vi gør, og det sker blandt andet gennem uddannelse og understøttelse af vores trænere. På længere sigt er det vores ambition, at vi gerne vil have et godt fodboldtilbud til alle pigespillere – og gerne så længe som muligt. Derfor vil vi gerne bidrage til et styrket samarbejde på tværs af klubberne i kommunen, så vi gennem holdsamarbejder, kan samle pigerne på de ældste årgange, fremfor at vi klubvis kæmper for at stille hold”, siger bestyrelsesmedlem i Holbæk B&I Anders Kloppenborg.

Tidligere indslusning på pigehold

Kigger man lidt vest for Holbæk slår den positive udvikling også igennem hos Tuse IF, der fra 2020-2021 har oplevet den største vækst i kommunen med 53 flere piger og kvinder. Anders Juhl er pigetræner og bestyrelsesmedlem i Tuse IF, og har gennem ungdomsudvalget medansvaret for pigefodbolden. Han peger på, at klubben de senere år er begyndt at arbejde mere systematisk med pigefodbolden.

Han peger også på, at det stigende antal piger og kvinder i klubben er blevet hjulpet på vej af faktorer som: dygtige trænere, oprettelsen af et kvindeseniorhold samt kommunikation gennem sociale medier, om klubbens tilbud til piger. Derudover er klubben begyndt at opstarte rene pigehold tidligere, i stedet for mixhold med drengene. Han peger også på, at klubben det seneste år er begyndt at arbejde mere strategisk med kvinde- og pigefodbolden.

”Vi er begyndt at indsluse pigerne på rene pigehold allerede fra U6, U7 og U8, og det kan vi allerede se har en positiv indvirkning på antallet af indmeldelser – og fastholdelsen af pigerne på holdet. Derudover har det været vigtigt for os, at vi fik et kvindeseniorhold, så pigerne både havde en destination og nogle ældre rollemodeller af spejle sig i”, fortæller Anders Juhl.
Derudover sørger klubben for, at der på klubbens pigehold er tilknyttet en erfaren træner, ”så vi sikrer, at spillerne får en god træning og forældrene ikke bliver væk af frygt for, at de selv skal stå for træningen”, siger Anders Juhl med et glimt i øjet og tilføjer.

”Derudover er vi lykkes med at engagere en del af vores ældste piger fra ungdomsafdelingen, der varetager en vigtig funktion som hjælpetrænere på pigeholdene”, siger Anders Juhl, der selv er træner for klubbens pigehold for årgang 2014-2016 og har to døtre i klubben.

Startede med Pigeraketten

Lidt længere sydpå finder man Jernløse BK, der fra 2019-2021 har fået 27 flere piger kvinder blandt sine medlemmer. Da velfærdsalliancen i 2020 blev underskrevet, skete det i forbindelse med en afvikling af DBU’s rekrutteringsaktivitet Pigeraketten i Jernløse BK. Og netop Pigeraketten blev startskuddet til klubbens positive udvikling på pigesiden, forklarer Jernløse BK’s formand Anna Huge-Christensen.

”Baggrunden for vores medlemsstigning er især vores afvikling af Pigeraketten, hvor der kom mange piger, som vi sidenhen har formået at fastholde i klubben. Det er vi rigtig glade for, da vi jo i høj grad konkurrerer med de øvrige lokale idrætsforeninger om de unges tid. Heldigvis synes jeg, at vi er gode til at tale sammen på tværs af idrætterne, så vi planlægger vores træning på en måde, hvor de unge har mulighed for at gå til flere idrætter. Vi arbejder desuden benhårdt for at få drengene og pigerne til at ville hinanden, da vi ved, at det også er med til at holde på spillerne. På længere sigt håber vi, at vi har et tilbud til alle piger, uden alt for stor aldersspredning, så en 12-årig pige for eksempel ikke skal spille på U16 holdet”, siger Anna Huge-Christensen, formand for Jernløse BK.

Derudover er Jernløse BK en af de 34 udvalgte værtsklubber for rekrutteringsaktiviteten UEFA Playmakers inspired by Disney, hvilket formanden også peger på, har bidraget til væksten. Fastholdelsen blev også understøttet af forløbet Fantastisk Fodboldstart for piger. Sidst men ikke mindst har klubben fået et fodboldfitness hold op at stå for kvinder.

Tillykke til de frivillige

DBU Sjællands formand Jakob Koed er naturligvis også begejstret for den flotte vækst.

”Den flotte vækst i pige- og kvindefodbolden i Holbæk Kommune afkræver et kæmpestort ’tillykke’ til alle de frivillige, der hver dag knokler for at skabe gode fodboldmiljøer for piger og kvinder i fodboldklubberne. Det er dejligt, at endnu flere piger får øjnene op for, at piger selvfølgelig også spiller fodbold. Samtidig glæder jeg mig over, at det målrettede samarbejde mellem klubberne, kommunen og DBU Sjælland skaber resultater”, siger Jakob Koed.

Som en del af velfærdsalliancen er det aftalt, at der skal etableres et pigenetværk, der skal hjælpe klubberne med at holde på de mange nye pigespillere.

Pressefoto