I år har hele 118 elever i Holbæk Kommune valgt at lave den obligatoriske projektopgave som et praktisk projekt i stedet for den traditionelle skriftlige opgave.

Siden 2015 har det i Holbæk Kommunes folkeskoler været muligt at udføre projektopgaven som et praktisk og mere erhvervsrettet projekt. Projektet er fuldstændig sidestillet med den mere boglige opgave og vurderes af skolens lærere på samme vilkår.

Det er elever i 8. og 9. klasse, der skal udføre og vurderes for en projektopgave. Den erhvervsrettede projektopgave er som udgangspunkt for elever, der overvejer eller er sikre på, at de ønsker at tage en erhvervsrettet uddannelse efter folkeskolen.

I kommunens skoler er antallet af elever, der laver en praktisk projektopgave, steget fra 35 elever i 2015 til 118 elever her i 2018.

”Det glæder mig, at endnu flere unge end tidligere vælger den mulighed, for i de kommende år vil vi få stor brug for nye håndværkere og andre med en praktisk orienteret uddannelse”, fortæller Lars Dinesen, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse.

”Projektopgaven er en god måde at prøve en erhvervsuddannelse af på, og den stigende interesse vidner for mig at se om, at de unge nu for alvor har fået øjnene op for mulighederne og værdien af en uddannelse af denne type”, siger han.

Foto: EUC

Tæt samarbejde med EUC
Når de unge laver deres praktiske projektopgave, rykker de fysisk fra deres folkeskole og ud på EUC Nordvestsjælland. Her arbejder de med den praktiske del af opgaven, mens teorien bag bliver sat på plads enten hos EUC eller på deres egen skole.

Eleverne har blandt andet kastet sig over dampmaskinens betydning for den industrielle revolution, bindingsværkshuses udvikling fra tiden med dyvler og nagler til mere moderne metoder samt udvikling af en webshop. I alle projekter udarbejder eleven et konkret produkt, fx en model af en dampmaskine eller en hjemmeside.

Flere med
I uge 4 og 5 har i alt 61 elever gennemført den praktiske projektopgave. Det er elever fra Holbæk By Skole, afdeling Bjergmarken og Skovvejens Skole, afdeling Jyderup. I denne uge følger så 57 elever fra Kildedanskolen, afdeling Tølløse.

Lars Dinesen håber, at de gode erfaringer vil få endnu flere elever, forældre og skoler til at se mulighederne i ikke bare den praktiske projektopgave, men også i en egentlig uddannelse som faglært håndværker.