Efter en periode med stor personaleudskiftning har bostedet Lykkegard sat en prop i gennemstrømningen gennem målrettet indsats for at arbejde med det gode kollegaskab.

Med støtte fra Velliv Foreningen har bostedet Lykkegard i Holbækområdet arbejdet målrettet for at styrke samarbejdet og lægge en effektiv dæmper på de rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer, der før har præget opholdsstedet.

Der har været to fortløbende projekter, hvor det første havde styrket fokus på on-boarding af nye medarbejdere, og det næste havde styrket fokus på at skabe et sundere arbejdsklima.

– Der har tidligere været stor personalegennemstrømning, manglende psykologisk tryghed og et svært arbejdsklima. I forbindelse med Velliv-projektet har vi igangsat gode processer, en trivselsundersøgelse og erhvervet et fælles sprog, så vi sammen kunne sætte ord på, hvad der både er svært og godt ved at arbejde på Lykkegard, fortæller faglig leder Ginnie Teute.

Hun tilføjer, at Lykkegard i foråret 2023 har været inde i en turbulent periode med en tilsynssag om et belastet arbejdsmiljø, men i løbet af 2023 har organisatoriske ændringer samt den målrettede indsats for det gode kollegaskab i samarbejde med projektfacilitator Charlotte Eli båret frugt.

Faglig opkvalificering og mere nærledelse er nogle af nøgleordene.

-Det er gået rigtig fint, det gode kollegaskab er godt på vej. Stemningen er vendt, supplerer Juliie Mynthe, som er ansat i Lykkegards aflastningsafdeling.

-Det har været en periode med stort fokus på on-boarding og oplæring af nye medarbejdere. Vi er blevet meget bedre til at rekruttere nye folk med de rette kompetencer til de enkelte beboergrupper. Og det handler i høj grad om, at nye medarbejdere føler sig velkomne og får en grundig oplæring.

Juliie Mynthe og Ginnie Teute er enige om, at det er en fælles opgave at skabe tryghed på arbejdspladsen. 

-Et andet eksempel er medarbejdersamtalerne, der før kunne være forbundet med frygt, fordi man ikke altid kendte dagsordenen. Nu er der udarbejdet beskrivelser af medarbejdersamtaler, så alle på forhånd ved, hvad dagsordenen for en samtale er, fortæller Juliie Mynthe, som også understreger at ifm. projektet om sundere arbejdsklima er kollegerne rykket tættere sammen:

– Når vi mødes på job eller privat, er vi blevet gode til at spørge ind til hinanden og har lært hinanden bedre at kende, både fagligt og socialt.

Ginnie Teute fremhæver en serie prøvehandlinger, som også er målrettet det gode kollegaskab. Alle afdelinger har iværksat deres egne prøvehandlinger; som er en aftale om at afprøve en ny struktur. Det evalueres og justeres i fællesskab for at sikre, at det fungerer og giver mening for afdelingens medarbejdere. Oplevelsen er, at da det ”blot” er en prøvehandling, bliver det nemmere at afprøve nye mulige handlinger, for det er OK at ræsonnere, at det ikke havde en effekt – så kan man afprøve en anden vej, indtil det har den ønskede effekt. 

Stjernestunder og anerkendelse  

På en afdeling er der indført tjek-ud, inden man tager hjem fra en vagt med konkrete punkter, som gennemgås – herunder også stjernestunder og kollegial anerkendelse. Overlappet mellem nattevagter og dagvagter er gentænkt, så der er bedre tid til at udveksle informationer.

-I det hele taget er der efterhånden skabt et godt ytringsklima, hvor vi oplever en positiv energispiral blandt medarbejderne. Mindsettet med at arbejde med prøvehandlinger bruges nu også i andre pædagogiske sammenhænge, som sammen med de øvrige tiltag har været med til at forbedre arbejdsklimaet. Vi er ikke i mål, men vi er godt på vej, tilføjer Ginnie Teute.

For at sikre et fortsat styrket fokus og at implementeringen forfølges, er der i ledelsen iværksat audition for opfølgning af de forskellige tiltag. Således har Velliv-projektet sat gang i en proces, der styrker trivslen for både medarbejderne og de i alt 70 beboere, lyder meldingen fra Lykkegard.

Pressefoto