Her kan du se de uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/05/23 til 2023/06/06.

Brand i frituregryde – Aldersrovej, Jyderup – Holbæk

Kl. 18.31 kom et alarmopkald om brand på Aldersrovej i Jyderup. En frituregryde var blevet overophedet og der gik ild i olien. Der opstod brand i køkkenet, men beboeren fik selv slukket ilden med en pulverslukker. Brandvæsnet foretog lidt efterslukning og luftede ud. Beboeren blev tilset i ambulance, da hun havde indåndet røg, men var ikke kommet noget alvorligt til. Dele af køkkenet fik brandskader, og huset blev sodskadet. Politiet optog rapport om branden.

Brandlovgivningen – Holbergs Have, Holbæk

Kl. 12.47 rykkede brandvæsnet og politiet ud til Holbergs Haven, hvor der var gået ild i en hæk.

Branden i hækken var dog slukket af de tilstedeværende ved politiets ankomst, men omtrent fem meter hæk var dog brændt væk.

En 63-årig kvinde fra Holbæk havde forinden brugt en ukrudtsbrænder, hvilket formodes at være årsagen til brandens opståen. Politiet sigtede derfor kvinden for uforsigtighed ved brugen af ukrudtsbrænderen, så hun nu kan forvente at få en bøde som afgørelse på sagen.

Færdselsuheld – Kalundborgvej, Holbæk

Kl. 15.38 slog en mandlig bilist selv alarm, da han var blevet impliceret i en påkørsel af to fodgængere på Kalundborgvej i Holbæk ud for Strandparken.

Ambulancer blev sendt til uheldsstedet, hvorfra to påkørte fodgængere blev bragt til skadestuen i Holbæk til undersøgelse og fornøden behandling.

Politiet kunne indledningsvist ikke udelukke, at de to fodgængere kunne være kommet alvorligt til skade, efter at de var blevet påkørt af en personbil ved et fodgængerfelt på tværs af Kalundborgvej.

Kalundborgvej blev i vestlig retning lukket for al trafik, herunder bustrafik, mens en tilkaldt bilinspektør foretog undersøgelse af den involverede personbil og uheldsstedet.
Den foreløbige omstændigheder ved påkørslen blev klarlagt som, at en mand og kvinde begge 85 år og fra Holbæk som fodgængere var gået ad Kalundborgvejs nordlige fortov i østlig retning frem til fodgængerfeltet, hvor de sammen krydsede Kalundborgvej i sydlig retning.

Her blev de to fodgængere påkørt af en personbil, som en 31-årig mand fra Svinninge førte ad Kalundborgvej i vestlig retning og med lav hastighed.

Undersøgelserne på uheldsstedet var afsluttet kl. ca. 17.30, hvor Kalundborgvej blev åbnet for al trafik i vestlig retning.

Begge fodgængere blev efter de indledende undersøgelse meldt uden for livsfare, og kvinden blev indlagt til behandling for kvæstelser som følge af påkørslen, men manden blev indlagt til observation.

Politiet mangler afhøring af de to fodgængere og afventer tillige erklæringen fra bilinspektøren om de foretagne undersøgelser på uheldsstedet for at få et fuldt overblik over omstændighederne ved påkørslen.

Humanitær eftersøgning – Sønderstrupvej, Tølløse – Holbæk

Kl. 20.00 bad personalet på et plejecenter i Tølløse om hjælp fra politiet til at lede efter en 81-årig kvindelig beboer, som tidligere på dagen var gået fra stedet. Personalet havde trods lang tids eftersøgning ikke været i stand til at finde kvinden, der er godt gående, men har besvær med at finde rundt.

Politiet iværksatte derfor en humanitær eftersøgning, hvori flere patruljer, herunder hundepatruljer, deltog for at lede efter den savnede ved f.eks. tidligere bopæl og mere generelt i nærområdet.

Movia blev tillige underrettet om, at den 81-årige var savnet, såfremt nogen måtte se hende gå rundt i Tølløseområdet.

Efter godt en times eftersøgning fik politiet en henvendelse fra en lokal borger om, at den savnede formentlig var set i området omkring Tølløse Flyveplads.

Her fandt politiet den savnede i god behold, hvorefter politiet kørte hende retur til plejecentret til fornøden omsorg. Eftersøgningen blev herefter indstillet kl. ca. 21.45.

Humanitær eftersøgning endte med indlæggelse – Jyderup – Holbæk

Kl. 21.36 fik politiet en henvendelse fra pårørende til en 14-årig dreng fra Jyderup, som havde forladt bopælen i ophidset tilstand, men ville i øvrigt formentlig ikke være i stand til at kunne klare sig selv. Den 14-årige havde medtaget en kniv, da han forlod bopælen.

Politiet iværksatte en humanitær eftersøgning for at lede efter den 14-årige, som kl. ca. 22.10 blev fundet i god behold i et skovområde vest for Jyderup by. Kniven havde den 14-årige efterladt, men politiet fandt den og kunne levere den retur til de pårørende.

Den 14-årige blev efter aftale med de pårørende kørt til et sygehus, hvor han blev indlagt til undersøgelse og eventuel behandling i anledning af sin sindstilstand. Politiet har yderligere udfærdiget en rapport om den 14-åriges forsvinden som en underretning til de sociale myndigheder.

Lov om euforiserende stoffer – Jernbaneplads, Holbæk

Kl. 17.27 rykkede politiet ud til ventesalen på togstationen i Holbæk med baggrund i en anmeldelse om, at der blev røget hash på stedet.

Politiet fik i ventesalen kontakt til en 12-årig dreng fra Jyderup, som var i færd med at lave en joint og havde ganske lidt hash stående i en bakke ved siden af sig.

Der var 0,34 gram hash i bakken, som blev beslaglagt som bevis i en sag om overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 12-årige blev afhørt til sagen, men kunne ikke sigtes, fordi han er under den kriminelle lavalder på 15 år og derfor ikke kan straffes.

Politiet udfærdigede tillige en rapport til de sociale myndigheder om sagen og den 12-åriges selskab med to andre 14-årige drenge fra hhv. Jyderup og Nykøbing Sj.

Narko mv. som hittegods – Ladegårdsparken Vest, Holbæk

Kl. 17.48 fik politiet en henvendelse fra en opmærksom borger, som undrede sig over en mands adfærd i området. Han havde haft en ganske kortvarig kontakt til en anden person, der straks herefter var gået fra området. Anmelderen mistænkte derfor manden for måske at have solgt stoffer til den anden person.

En patrulje kørte til området og fik ved et opholdssted med et bord kontakt til seks lokale – fem mænd og en kvinde i alderen 18-25 år – der opholdt sig på stedet. På bordet lå der frit fremme en plade hash, en digitalvægt, adskillige pølsemandsposer med hashklumper i samt en mobiltelefon.

Ingen af de tilstedeværende kendte noget til effekterne på bordet, hvorfor politiet tog effekterne til sig som hittegods og i et forsøg på at finde frem til nogen, der måske kan sætte i forbindelse med både mobiltelefonen og hashen, der udgjorde en samlet vægt på knap 195 gram.

Ingen blev sigtet for noget, idet politiets undersøgelser af effekterne må afklare, om nogen af de tilstedeværende kan mistænkes i sagen.

Narkokørsel – Borgergade, Kirke-Eskilstrup, Holbæk

Kl. 16.28 sigtede og anholdt politiet en 35-årig mand fra Holbæk, som blev testet positiv i en narkometertest, da han blev stoppet rutinemæssigt på Borgergade i Kirke-Eskilstrup. Han erkendte, at han dagen forinden havde røget en joint, men at den kun indeholdt det ikke euforiserende stof CBD. Den 35-årige fik udtaget en blodprøve, som skal vise, om der var euforiserende stoffer i hans blod under kørslen.

Narkokørsel – Mellemvang, Holbæk

Kl. 20.45 sigtede politiet en 18-årig mand fra Vipperød for narkokørsel i en personbil ad Mellemvang mod syd, fordi politiet mistænkte ham for at være påvirket af narkotika under kørslen.

Den 18-årige fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer, så han vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Ophold i fremmed mands hus – Hovedgaden, Svinninge – Holbæk

Kl. 13.10 anmeldte en husejer i 40-erne fra Svinninge, at han for ca. 30 minutter siden var kommet til sit hus, som han havde været fra i nogle dage.

Da han kom hjem, undrede han sig over, at en fremmed mand samtidig forlod adressen og gik væk fra området. Efter kort tid fandt husejeren ud af, at den fremmede mand formentlig havde haft ophold i huset i nogle dag. Tilsyneladende havde manden ikke stjålet noget fra huset, hvor der heller ikke var nogen tegn på opbrydning af døre eller vinduer.

En patrulje kørte til Svinninge og fandt den mistænkte mand i nærheden af togstationen. Der var tale om en 42-årig mand fra Holbæk, som blev anholdt i forbindelse med en sigtelse for husfredskrænkelse.

Den 42-årige erkendte at have haft ophold på stedet i nogle dage og var kommet ind via en ulåst dør. Han blev løsladt efter afhøring til sagen, som han senere vil høre nærmere om.

Politiet har også udfærdiget en rapport til de sociale myndigheder i Holbæk Kommune, så der kan tages stilling til, hvorvidt den 42-årige har behov for støtte eller hjælp i anledning af denne straffesag.

Pige på jernbanesporet – Mørkøv – Holbæk

Kl. 17.08 fik politiet en henvendelse fra et opholdssted om, at en 16-årig pige havde forladt stedet, efter at hun havde givet udtryk for, at hun var ked af det.

Politiet ledte efter pigen, som kort efter blev fundet stående på jernbanesporet på Mørkøv station. Togdriften blev straks indstillet, mens politiet fik pigen væk fra jernbanesporet, så togdriften kunne genoptages efter godt 10 minutter.

Den 16-årige blev ikke sigtet for noget efter sit ophold på jernbanesporet, men hun ønskede hjælp i anledning af sin personlige situation, så hun blev indlagt på et sygehus til undersøgelse og fornøden behandling.

Solo-færdselsuheld – Kalundborg / Holbæk / Køge

Lørdag morgen og formiddag rykkede politiet ud til tre færdselsuheld, hvor en bilist var forulykket uden at involvere øvrige trafikanter.

Det første uheld var sket kl. 07.50 på Ugerløsevej, Ugerløse, Kalundborg, hvor en 53-årig mand fra Kalundborg var kørt i en varebil ad Ugerløsevej i sydlig retning. Under kørslen mistede han af ukendte årsager kontrollen over varebilen, der først påkørte et påhængskøretøj i en privat have, inden varebilen standsede i forbindelse med påkørsel af en betonmur.

Tililende kom den 53-årige fører til undsætning, og han blev efterfølgende indbragt til kontrol på skadestuen for eventuel ildebefindende under kørslen.

Det andet uheld var sket kl. 08.16 i krydset Tingstedvej – Holbæk Landevej, hvor en bilist var havnet ude på en mark. En 73-årig mand fra Ugerløse havde i en personbil kørt ad Tingstedvej i østlig retning frem til krydset ved Holbæk Landevej, hvor han ville svinge til venstre. I forbindelse med svingningen mistede han kontrollen over bilen, der påkørte et vejskilt, inden bilen endte ude på marken. Den 73-årige blev kørt til kontrol på skadestuen, men var sluppet uden behandlingskrævende skader.

Det sidste solouheld blev anmeldt kl. 11.16, efter at en bilist på Stensbjergvej i Køge havde påkørt et skilt ud for sidevejen Hornumvej. Det viste sig, at en 60-årig mand fra Køge under kørsel i nordvestlig retning ad Stensbjergvej formentlig havde fået et ildebefindende, så han i sin personbil krydsede modsatte kørebanehalvdel og påkørte et vejskilt i vejens vestlige side ud for Hornumvej. Han slap uskadt fra uheldet.

Politiet optog rapport i anledning af de to første anmeldelser, men registrerede blot omstændighederne ved uheldet på Stensbjergvej i Køge.

Spirituskørsel på el-løbehjul – Jernbanevej, Mørkøv – Holbæk

Kl. 16.28 blev en 34-årig mand fra Mørkøv standset af politiet, da han kørte slingrende på et el-løbehjul ad Jernbanevej i østlig retning i Mørkøv.

Den 34-årige var påvirket af alkohol under kørslen og blev efterfølgende anholdt i forbindelse med en sigtelse for spirituskørsel på løbehjulet, fordi politiet mistænkte ham for at være påvirket over promillegrænsen på 0,5 promille.

Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og afhøring til sagen løslod politiet den 34-årige, som kan forvente at høre nærmere, når analyseerklæringen foreligger.

Tiggeri, vold og amfetamin – Holbæk Station, Holbæk

Kl. 19.26 blev en patrulje sendt til Holbæk Station, hvor en kvinde havde siddet og tigget om penge til en togbillet, men da en forbipasserende kvinde havde nægtet at give penge, var hun blevet sparket over skinnebenet.

Patruljen traf den mistænkte kvinde, en 32-årig kvinde fra Holbæk Kommune Hun blev anholdt og sigtet for vold og tiggeri. Hun blev visiteret og her fundet i besiddelse af en smule amfetamin, som hun blev sigtet for at besidde. Kvinden var ikke tilfreds, så hun kaldte betjentene alverdens højlydte ukvemsord, som alle forbipasserende kunne overhøre. Hun blev derfor også sigtet for at forstyrrelse af den offentlige orden.

Efter endt afhøring blev kvinden kørt til indlæggelse, da hun var eftersøgt efter en tidligere behandlingsdom.

To sager om vold og grov vold mod kvinder – Kalundborg og Holbæk

Kl. 05.38 søndag morgen kom en anmeldelse om vold i en lejlighed i Kalundborg by, hvor en 21-årig kvinde fra Kalundborg var blevet slået gentagne gange med en billard kø i forbindelse med en uoverensstemmelse. Den mistænkte gerningsmand, en 20-årig mand fra Kalundborg, havde forladt lejligheden efter overfaldet. Den 21-årige kvinde kom lettere til skade blev tilset på skadestuen. Politiet anholdt kl. 06.55 den 21-årig mand, som blev taget med til afhøring på politistationen.

Kl. 08.35 søndag morgen anmeldte en 17-årig ung kvinde, at hun om natten omkring kl. 01.00 var blevet uvenner med sin kæreste efter en efterskolefest i Holbæk, Han havde slået hende med et knytnæveslag og sparket hende gentagne gange, mens hun lå ned. Mandag eftermiddag blev den 17-årige unge mand anholdt og sigtet for grov vold. Hans forældre og de sociale myndigheder blev underrettet om sagen, og han blev taget med til afhøring på politistationen

Sagerne blev vurderet juridisk, men der blev ikke fundet grundlag for at fremstille nogen i grundlovsforhør med begæring om varetægtsfængsling. De sigtede blev derfor løsladt efter endt sagsbehandling, men vil høre mere fra politiet senere.

Trusler på borgerservice – Jernbanevej, Holbæk

Kl 1006 kom der melding om, at en mand havde opført sig truende på borgerservice i Holbæk. Kommunen havde som følge af mandens opførsel valgt at lukke borgerservice og tømme bygningen for borgere. Politiet kunne konstatere, at en mand, der var frustreret over nogle personlige forhold, havde været ophidset på stedet. Han blev identificeret som en 39-årig lokal mand. Politiet fandt manden senere på dagen og har taget en alvorlig snak med ham om, hvordan man opfører sig, og manden har beklaget de trusler, han kom med over for kommunens medarbejdere.

Indbrud i Perioden

Degnebakken, Holbæk