Her kan du se uddrag af den seneste politirapport, der omhandler Holbæk Kommune i tidsrummet 2023/10/10 til 2023/10/24.

Bekymring for sejler – Vestre Strandvej, Brønde, Orø – Holbæk

Kl. 08.18 fik politiet en henvendelse fra en turist, som var bekymret for en båd, som måske var ved at synke i farvandet ud for Vestre Strandvej på Orø.

Politiet fik samarbejde med den lokale sognefoged kontakt til en mand i båden. Han havde det godt og oplyste, at han ikke umiddelbart havde behov for hjælp, efter at båden var gået på grund i nattens løb. Han afventede nu højvande, så han formentlig kunne få båden bragt flot igen.

Brand i lejlighed – Konsul Beyers Alle, Holbæk

Kl. 17.31 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en lejlighed, hvor der var udbrudt brand i en microbølgeovn.

Både brandvæsnet og politiet kunne konstatere, at der ikke var anden skade end en brandskadet microbølgeovn, så politiet foretog sig ikke yderligere i sagen, idet den 98-årige kvindelige beboer ikke var kommet noget til.

Brand i minibus – Gl. Ringstedvej, Holbæk

Kl. 11.21 rykkede politiet sammen med brandvæsnet ud til Gl. Ringstedvej i Holbæk på grund af en melding om ildebrand i en minibus.

Politiet kunne sammen med brandvæsnet konstatere, at der ikke var ild i minibussen, men oliefyret i bussen havde tilsyneladende en defekt, så der var sket en kortslutning under den 45-årig mandlige chaufførs kørsel.

Politiet foretog sig ikke yderligere, da der ikke var sket nogen skade på hverken minibussen eller personer.

Dreng alene på indkøb – Spånnebæk, Holbæk

Kl. 16.23 fik politiet en henvendelse fra en anmelder, som i et supermarked på Spånnebæk i Holbæk stod med en lille dreng, som var alene. Drengen ønskede ikke at oplyse noget om sit navn eller sin bopæl, hvilket bekymrede anmelderen, så politiet blev underrettet.

En patrulje fik i supermarkedet kontakt til drengen, som blev identificeret som en 6-årig lokal dreng. Herefter kunne politiet få kontakt til hans mor, som oplyste, at drengen efter aftale selv var gået hen i supermarkedet for at handle. Der var ikke sket drengen noget, men moren blev orienteret om, at politiets opfattelse var, at det var alt for tidligt at lade en dreng i den alder færdes alene i trafikken og i et supermarked.

Som afslutning fik drengen en køretur i patruljebilen hjem til sin bopæl.

Dreng sniffede lightergas mv. – Stenhusvej, Holbæk

Kl. 10.42 fik politiet flere henvendelser fra anmeldere, der var bekymret for en dreng, der befandt sig på en parkeringsplads ved et byggemarked på Stenhusvej i Holbæk. Ifølge anmelderne sniffede drengen lightergas og skulle være så påvirket heraf, at han havde balancebesvær. Desuden forsøgte drengen at skaffe sig adgang til flere af de parkerede biler på parkeringspladsen.

Politiet kørte til stedet og fik af flere vidner udpeget en 12-årig dreng, som var i færd med at indtage lightergas fra en flaske, som han havde i sin ene hånd. Politiet vurderede også, at drengen var tydelig påvirket heraf, så politiet fratog ham ligthergasflasken for at undgå yderligere indtag.

Drengen havde i sit tøj flere flasker lightergas, som politiet også fratog ham for at undgå yderligere indtag.

Den disposition fra politiets side medførte en udadreagerende adfærd hos drengen, der begyndte at råbe og skrige samt ytre sig i nedladende vendinger om politiet, så politiet måtte bruge fornøden magt for at pacificere ham.

Politiet fik til sidst drengen ind i patruljebilen, så han kunne blive kørt til politistationen i Holbæk, indtil det kunne blive afklaret, hvad der videre skulle ske med ham.

Det viste sig, at drengen var efterlyst som forsvundet fra et opholdssted i Nordvestsjælland.

Politiet kunne ikke sigte drengen for noget i relation til de nedladende ytringer til og om politiet, da han er under den krimielle lavalder på 15 år.

Både drengens opholdssted og relevante sociale myndigheder blev orienteret om situationen, hvorefter det blev besluttet, at politiet først på eftermiddagen kunne aflevere drengen på det opholdssted, hvorfra han var flygtet.

Kl. ca. 14.30 fik politiet en henvendelse fra den 12-åriges opholdssted om, at han igen var flygtet, så ingen vidste, hvor han opholdt sig.

Patruljer i Holbæk-området ledte i løbet af eftermiddagen og først på aftenen efter drengen, der kl. ca. 21.00 blev fundet ved en fastfoodrestaurant i den centrale del af Holbæk by.

Drengen blev igen kørt retur til opholdsstedet til fornøden omsorg fra personalets side. Politiet underrettede igen de sociale myndigheder om denne nye udvikling i sagen vedr. den 12-årige dreng.

Færdselsuheld – Holbækmotorvejen, Vipperød – Holbæk

Kl. 07.36 rykkede politiet og redningsberedskabet ud til Holbækmotorvejen ved afkørsel 20 Holbæk V, hvor der i det nordgående spor var sket et sammenstød mellem en lastbil og en personbil.

På uheldsstedet holdt begge køretøjer i nødsporet, og den 57-årige mandlige lastbilchauffør var sluppet uskadt fra uheldet.

Føreren af personbilen var imidlertid gået fra stedet uden at give sig til kende over for modparten. Da personbilens airbags var blevet udløst, og der var lidt blod på disse, iværksatte politiet en eftersøgning af den mandlige fører af personbilen ud fra en bekymring om, at han kunne have brug for hjælp.

Eftersøgningen efter føreren af personbilen gav umiddelbart ikke noget resultat, hvorfor politiet koncentrerede sig om at få ryddet op på uheldsstedet.

Lastbilen var ifølge dennes chauffør blevet påkørt bagfra af personbilen, der havde forårsaget skader på afskærmningen ved venstre baghjul, så omlæsning af asfalt på ladet blev iværksat, inden lastbilen kunne flyttes væk fra motorvejen.

Personbilen med kraftige skader i fronten blev efterladt på uheldsstedet, men kl. ca. 13.00 måtte politiet igen ud til stedet.

En brand var nu opstået i den pågældende personbil, der trods brandvæsnets indsats stort set udbrændte.

Politiet har optaget rapport om sammenstødet i et forsøg på at finde frem til føreren af personbilen, da han ikke deltog i de foranstaltninger, som sammenstødet gav anledning til.

 

Færdselsuheld – Roskildevej / L. C. Worsøesvej, Holbæk

Kl. 15.26 var en bilist og en cyklist blevet impliceret i et færdselsuheld i rundkørslen Roskildevej – L. C. Worsøesvej i Holbæk, så politiet rykkede ud for at undersøge omstændighederne nærmere.

En 81-årig kvinde fra Vipperød var i en personbil kørt ad Roskildevej mod syd og ind i rundkørslen, hvorfra hun svingede til højre for at fortsætte videre ad Roskildevej mod syd.

I forbindelse med svingningen stødte hun sammen med en 19-årig mand fra Holbæk, som på cykel kørte i rundkørslen fra L. C. Worsøesvej i retning mod Holbæk Have. Cyklisten væltede ved påkørslen, men han slap uden behandlingskrævende skader.

Cyklisten anvendte cykelhjelm under kørslen, og politiet har optaget rapport om uheldet ud fra en mistanke om, at færdselsloven kan være blevet overtrådt.

Færdselsuheld – Vandtårnsvej / Skagerakvej, Holbæk

Kl. 12.24 henvendte en 44-årig mand fra Holbæk sig til politiet, fordi han kl. ca. 12.00 var blevet påkørt af en bilist i et fodgængerfelt på Vandtårnsvej i Holbæk.

Bilisten havde ramt den 44-åriges ene ben, men havde fortsat sin kørsel ad Vandtårnsvej i sydvestlig retning uden at give sig til kende over for fodgængeren.

Den 44-årige var blevet afhørt til sagen, men henvendte sig senere på eftermiddagen til politiet med oplysninger om, at han havde fundet den bil, som havde ramt ham på benet.

Bilen holdt på Skagerakvej, hvorfra den var ved at blive hentet af et bugseringskøretøj efter et andet færdselsuheld, som var sket kort før kl. 14.00.

Politiet havde været på uheldsstedet og fået klarlagt, at en 66-årig mand fra Holbæk som fører af en personbil var kørt ad Skagerakvej mod vest, da han af ukendte årsager påkørte bagenden af en personbil, der blev skubbet frem i endnu en personbil. Disse to bilister var begge standset på grund af kødannelse.

Den 66-årige kan nu som ejer af den skadede bil på Skagerakvej forvente at blive afhørt til færdselsuheldet på Vandtårnsvej for at få identificeret fører af bilen på tidspunktet for uheldet, hvor fodgængeren blev ramt på benet.

Hastighedsmåling afslørede vanvidsbilist – Roskildevej, Vipperød – Holbæk

Politiet foretog søndag i tidsrummet kl. 16.29 – 19.47 en hastighedskontrol på Roskildevej ved Maglemosevej i Vipperød.

En fotovogn var opstillet på stedet til at måle trafikanternes hastighed på en vejstrækning, hvor højst tilladte hastighed ifølge skiltningen er 60 km/t.

I alt 884 trafikanter passerede politiets målevogn, og af disse blev 128 målt til at køre hurtigere end tilladt.

Efter kl. ca. 18.00 begyndte det at regne kraftigt i området, men det forhindrede ikke en bilist i at passere måle- og fotovognen med en hastighed på 129 km/t. Der var tale om en personbil, hvis fører kan anses for at være en såkaldt vanvidsbilist, fordi hastigheden var mere end dobbelt så hurtigt som tilladt på vejstrækningen. Føreren forsøges identificeret hurtigt muligt med henblik på sigtelse i sagen.

De øvrige 127 bilister kan også forvente at høre nærmere fra politiet med mulighed for at se det foto, som blev optaget af køretøjet og føreren på forseelsestidspunktet.

Hastighedskontrollen blev gennemført som en tryghedsskabende fartmåling på den pågældende vejstrækning.

Mistænkelig kuffert ved supermarked – Smedelundsgade, Holbæk

Kl. 14.35 foretog politiet en afspærring af området ved indgangen til et supermarked i Smedelundsgade, efter at personalet havde undret sig over, at en mindre kuffert havde stået efterladt på stedet i mindst 1½ time.

Da politiet ikke kunne udelukke, at kufferten kunne indeholde noget farligt, blev en sprængstofhund samt Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste (EOD) tilkaldt til undersøge kufferten. Det lokale redningsberedskab og en ambulance blev tilkaldt til at være stand by, hvis behov for assistance skulle opstå.

Kl. ca. 17.20 kunne Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste oplyse, at kufferten var blevet undersøgt og ikke indeholdt noget farligt.

Politiet ophævede afspærringen og forsøger nu at finde frem til ejeren og årsagen til, at kufferten blev efterladt på stedet.

Mystiske opkald til alarmcentralen – Holbæk

Kl. 20.43 underrettede alarmcentralen Midt- og Vestsjællands Politi om flere mystiske opkald til alarmcentralen om en mulig bortførsel. Opkaldene kom fra et mobiltelefonnummer, som ikke længere var i brug, og stemmen i opkaldene lød som et engelsktalende barn.

Da antallet af alarmopkald via 112 til alarmcentralen var mere end 10 inden for ca. 10 minutter, indledte politiet i samarbejde med alarmcentralen en efterforskning for at finde ud af, om nogen vitterlig var i nød i forbindelse med en bortførsel som oplyst i de meget korte opkald uden mulighed for dialog med den person, der foretog opkaldene.

Politiet fik imidlertid ved teknisk hjælp lokaliseret opkaldene til at komme fra den nordvestlige del af Holbæk by, hvor et par patruljer begyndte at lede efter nogen i nød.

Efterforskningen i sagen førte en time senere frem til en konkret adresse i netop den nordvestlige del af Holbæk, hvor politiet fik kontakt til en 41-årig far og dennes 9-årige søn.

Det viste sig, at sønnen havde fået fat i farens telefon og foretaget disse uberettigede opkald til alarmcentralen som såkaldt “telefonfis”. Politiet tog sig herefter en alvorlig samtale med sønnen og dennes far som afslutning på sagen, idet sønnen på grund af sin unge alder ikke kan straffes for at have foretage de uberettigede opkald til alarmcentralen.

Narkofund – Jernbaneplads, Holbæk

Kl 16.00 standsede en patrulje en 17-årig ung mand fra Faxe Kommune. Ved en visitation af ham, viste det sig, at han var i besiddelse af 48 ecstasypiller og 41 gram cannabis fordelt i pølsemandsposer klargjort til slag samt to joints. Desuden var han udstyret med to knive, herunder en med bladlængde på 23 cm. Han blev derfor sigtet for både lov om euforiserende stoffer og knivloven.

Narkokørsel uden førerret – Slagelsevej, Jyderup – Holbæk

Kl. 19.53 blev en 26-årig mand fra Hadsund sigtet for både kørsel uden førerret og for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en varebil, som politiet standsede på Slagelsevej i Jyderup.

Den 26-årige havde ikke fået generhvervet kørekortet efter udløbet af en tidligere frakendelse, og grundlaget for mistanken om narkokørsel var bl.a. en lugt af cannabis i varebilen.

Politiet fik i forbindelse med en kortvarig anholdelse udtaget en blodprøve af den 26-årige, som vil høre nærmere fra politiet, når analyseerklæringen foreligger.

Narkopåvirket biltyv havde fyldt bilen med madvarer – Skovvejen, Jyderup – Holbæk

Kl. 21.30 standsede politiet en personbil med to mænd i med henblik på en rutinemæssig kontrol, da personbilen var blevet ført ad Skovvejen i østlig retning ved rundkørslen ved Cementvej i Jyderup.

Bag rattet sad en 44-årig mand fra Tølløse, der havde en 28-årig mand uden fast bopæl med som passager.

Den 44-årige havde ikke noget kørekort og blev efter en rutinemæssig narkometertest mistænkt for at være påvirket af både cannabis, amfetamin og kokain under kørslen.

Føreren blev sigtet for de to overtrædelse af færdselsloven og derefter anholdt med henblik på udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

Politiet undersøgte også bilen, hvori politiet fandt adskillige kødvarer, mere end 70 poser kaffe, andre mad- og drikkevarer og slik til en samlet værdi af mere end 5.000 kr. Madvarerne stammede ifølge prismærkerne fra supermarkederne Super Brugsen, Rema1000 og Netto. Madvarerne blev beslaglagt til nærmere undersøgelse af deres oprindelse, så de to mænd i bilen kan afhøres herom, idet ingen af dem havde kvitteringer for varerne eller i øvrigt kunne redegøre for besiddelsen.

Den 44-årige fører blev tillige formelt sigtet for at have stjålet bilen, idet han ikke havde fået lov til at køre i den af bilejeren, der kendte den 44-årige.

Efter afhøring til sagerne og udtagelse af blodprøven løslod politiet den 44-årige, der tillige med passageren kan forvente at høre nærmere fra politiet, når efterforskningen er afsluttet.

Spirituskørsel – Flægkær, Gislinge – Holbæk

Kl. 23.42 anholdt og sigtede politiet en 20-årig mand fra Vig for spirituskørsel i en personbil, som han førte ad Flægkær i Gislinge.

Den 20-årige blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Spirituskørsel – Holbækmotorvejen, Holbæk

Kl. 19.55 fik politiet en anmeldelse fra en bilist, der fandt en anden bilists kørsel påfaldende på grund af usikker kørsel ad Holbækmotorvejen og senere i retning mod Holbæk by.

Politiet fik kontakt til og standset den anmeldte bilist på Blytækkervej i Holbæk. Det drejede sig om en personbil, som en 41-årig mand fra Taastrup var fører af.

Han deltog i en alkometertest, der gav udslag væsentligt over 0,5 promille, så han blev sigtet for spirituskørsel i bilen. I forbindelse med en kortvarig anholdelse fik den 41-årige udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol.

Uheld i kurve – Løserupvej, Tuse Næs, Holbæk

Kl. 13.48 skete et uheld mellem to biler i en skarp kurve på Løserupvej på Tuse Næs. En 78-årig mand fra Holbæk kørte i nordøstlig retning, og en 44-årig mand fra Gislinge kørte i modsatte retning. Den 78-årige ramte ind i den 44-åriges bil i kurven. Ved en rutinekontrol blev den 78-årige testet med alkometeret, som viste en promille under det tilladte 0,5. Han fik udtaget en rutinemæssig blodprøve, som skal vise, hvad hans promille i blodet var under uheldet. Polititiet optog rapport om sammenstødet.

Ulovlig knallert – Valdemar Sejrsvej, Holbæk

Kl. 11.50 spottede en patrulje fra den forebyggende afdeling på politistationen i Holbæk et par knallerter køre rundt i den centrale del af Holbæk. Førerne anvendte ikke styrthjelm, ligesom begge havde en passager med under kørslen.

Da den ene kørte ind på en tankstation på Valdemar Sejrsvej, henvendte patruljen sig til knallertkøreren, der dog valgte at stikke af på knallerten.

Politiet iværksatte herefter diverse undersøgelser, der førte til identifikation af en mistænkt, der med sin knallert henvendte sig til politiet.

Der var tale om en 16-årig ung mand fra Holbæk, som skal have sin knallert undersøgt for konstruktive ændringer, inden han formelt bliver sigtet for de forskellige overtrædelser af færdselsloven, som han kan mistænkes for. Hans værge er underrettet om politiets indgriben over for hans ulovlige kørsel på knallert i byen.

Uorden ved diskotek – Nygade, Holbæk

Kl. 03.00 valgte politiet at sigte en 19-årig mand fra Holbæk og en 30-årig mand fra Nykøbing Sj., fordi de havde indladt sig i slagsmål på gaden uden for et diskotek.

Politiet adskilte parterne og sendte dem i hver sin retning, efter at de hver især var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. De kan nu hver især forvente at modtage en bøde som afgørelse på sagen.

Søndag – mandag

Indbrud i Perioden

Søbæksparken, Jyderup
Birkevænget, Holbæk
Gl. Skovvej, Vipperød
Højen, Holbæk
Kalundborgvej, Tuse, Holbæk
Nøragervej, Ærtebjerg, Jyderup
Parkvej, Svinninge
Østervang, Holbæk